Zarejestruj

Projekty »

Sprawdź swój czas reakcji

:: Projekt UP292 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki o bezpieczeństwie
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr inż. Anna Pecyna (kierownik),
dr inż. Agnieszka Buczaj, dr inż. Monika Krzywicka, dr inż. Piotr Maksym, mgr inż. Dariusz Siłuch
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (141)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Uczestnicy projektu będą mogli sprawdzić swój czas reakcji na bodźce proste i złożone. W tym celu wykorzystane zostaną psychotesty, m.in. Piórkowski, aparat
krzyżowy i tensor.