Zarejestruj

Projekty »

Średniowiecze nad Czechówką - zapomniana wieża rycerska w Dąbrowicy, rycerze herbu Lewart

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
pokaz, spacer edukacyjny
Nauki i sztuki
archeologia, architektura i urbanistyka, historia
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, historia sztuki
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Historii i Archeologii
Autor
mgr Jakub Ordutowski
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Latarnia umarłych (Latarnia umarłych nad Czechówką)
Adres: Dębówka pod Lublinem

Inne projekty w tym miejscu

Średniowiecze nad Czechówką – zapomniana wieża rycerska w Dąbrowicy, rycerze herbu Lewart... czyli jak opowiadać o przeszłości.
Niekiedy zdarza się, że relikty dawnej, pasjonującej przeszłości zdają się być ukryte i nieczytelne dla nas. Tak stało się z architektonicznymi świadectwami dawnej świetności podlubelskiej Dąbrowicy, w której znajdowała się jedna z największych na wschód od Wisły wież mieszkalno-obronnych...


Zapraszamy Państwa na podróż do przeszłości dawnego rodu rycerskiego Lewartów, który w Dąbrowicy wzniósł swoje gniazdo rodowe, a w pobliżu którego Stowarzyszenie Curia Mediaevalis stara się odtworzyć średniowieczny krajobraz kulturowy.


Zapraszamy na spacer i wykład, który poprowadzą archeolodzy i historycy, a który opowiadać będzie o średniowiecznej Dąbrowicy, fundacjach rodziny rycerskiej herbu Lewart na Lubelszczyźnie, współczesnej inicjatywie zmierzającej do budowy wieży rycerskiej w dolinie Czechówki, o tym jak żyli rycerze i jak archeologia może pomóc w zrozumieniu naszej przeszłości. Po spotkaniu i wykładzie przy latarni umarłych udamy się na spacer do nieodległych reliktów dawnego pałacu Firlejów w Dąbrowicy, gdzie odbędzie się dalsza część prezentacji.

W przypadku złej pogody spotkanie może zostać odwołane lub przeniesione na inny dzień!

____________________________

Źródło zdjęcia: archiwum prywatne.

  • Foto