Zarejestruj

Projekty »

Suplementacja pre-, pro- i synbiotykami - nowy trend w walce ze stresem

:: Projekt IMW003 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Przedmioty
biologia
Organizator
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Autorzy
mgr Joanna Szala-Rycaj (kierownik),
prof. dr hab. Marta Andres-Mach, dr Mirosław Zagaja, dr Aleksandra Szewczyk
Początek
Wtorek 2023-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Wsi (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 2

Inne projekty w tym miejscu

   W dzisiejszych czasach stres jest powszechnym zjawiskiem i dotyka zarówno dorosłych jak i dzieci. Do głównych czynników stresogennych można zaliczyć rosnące tempo życia, nadmiar bodźców, niewystarczającą ilość snu ale również wewnętrzną presję czy zbyt dużą ilość zadań do wykonania. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że funkcjonowanie w ciągłej ekspozycji na „warunki stresowe” przyczynia się do 60% chorób przewlekłych, stąd też stres nazywany jest „chorobą stulecia”.
   Bodźce stresowe mogą wywoływać w organizmie szereg zmian takich jak: wzrost kortyzolu oraz spadek poziomu serotoniny i dopaminy, zwanych popularnie hormonami szczęścia. Ponadto stres może negatywnie wpływać na fizjologiczne funkcje układu pokarmowego, takie jak: motoryka i przepuszczalność jelit czy wydzielanie soku żołądkowego, co bardzo często objawia się bólem brzucha, biegunką, niestrawnością czy nudnościami.
   Układ pokarmowy, a przede wszystkim jelita, to jeden z najbardziej złożonych mikrobiologicznych systemów, a jego wpływ na nasze zdrowie i psychikę jest tak duży, że nazywany jest „drugim mózgiem”. Pomiędzy jelitami i mózgiem zachodzi dwukierunkowa komunikacja, która nazywana jest osią mózgowo-jelitową. Tą drogą niektóre substancje wytwarzane przez naszą mikrobiotę jelitową mogą bezpośrednio działać na mózg.
   Badania naukowe dowodzą, że stres jest jednym z głównych czynników niekorzystnie wpływających na skład mikrobioty jelit i może prowadzić do dysbiozy jelitowej, czyli zaburzenia równowagi między bakteriami działającymi prozdrowotnie na organizm a bakteriami chorobotwórczymi. Zaburzona mikrobiota jelitowa oraz zaburzona komunikacja oś jelito-mózg, mogą mieć powiązanie z wieloma chorobami o podłożu neuropsychiatryczym takimi jak zaburzenia lękowe czy depresyjne, dlatego też optymalizacja bakterii jelitowych może być jedną z najważniejszych strategii zapobiegania tym zaburzeniom.
   W jaki sposób dbać o nasze jelita w warunkach narażenia na codzienny stres? W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie dietą wzbogaconą o produkty pre-, pro i synbiotyczne, która obok podstawowej roli dostarczania dla organizmu niezbędnych do wzrostu i rozwoju składników odżywczych, może korzystnie wpływać na równowagę ekosystemu mikrobiologicznego jelit. Prezentowany wykład obejmuje najnowsze doniesienia na temat roli suplementacji pre-, pro i synbiotykami w prawidłowym funkcjonowaniu mikrobioty jelitowej oraz wpływu tych suplementów na zdrowie psychiczne.