Zarejestruj

Projekty »

Świadoma antysystemowość – o światopoglądzie i języku poezji Szymborskiej

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
dyskusja, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
filozofia, literaturoznawstwo, nauki o sztuce
Przedmioty
etyka, filozofia, historia sztuki, język polski
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Autor
dr Agnieszka Bielak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Norwidianum (CN 203)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Dlaczego pewność jest niebezpieczna, a niepewność – twórcza? Dlaczego „wiem” kryje w sobie groźbę, a „nie wiem” obietnicę? Z jakiego powodu człowiek w poezji Szymborskiej woli „życie nie do pojęcia”, niż „wyspę, na której wszystko się wyjaśnia”?  Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatu interpretacyjnego. Przyjrzymy się, w jaki sposób poetka rozbraja poetyckim słowem różne systemy stworzone przez człowieka – światopoglądowy, estetyczny, gatunkowy. Zwrócimy uwagę nie tylko na poetycką wizję świata, ale także na to, w jaki sposób język służy jej budowaniu.

 

 Uczestników proszę o przeczytanie przed spotkaniem 4 wierszy: Utopia, Kobiety Rubensa, Nagrobek, Niektórzy lubią poezję.

 W trakcie spotkania będę się odwoływała także do innych utworów poetki, m.in.:  Urodziny, Okropny sen poety, Vermeer, Psalm, Ballada

  • Foto