Zarejestruj

Projekty »

Świat nauki w lapbookach… spróbuj stworzyć własne kompendium wiedzy

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
archeologia, astronomia, automatyka, elektronika i elektrotechnika, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki o sztuce, nauki o zdrowiu, nauki o Ziemi i środowisku
Przedmioty
biologia, chemia, etyka, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia i społeczeństwo, język angielski, język obcy (inny), język polski, matematyka, ochrona środowiska, plastyka, technika, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Autorzy
mgr Barbara Woźniak (kierownik),
mgr Agnieszka Zawadzka, mgr Małgorzata Ziółkowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (21)
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Lapbook to doskonałe narzędzie edukacyjne, dające wiele swobody twórczej ograniczone tylko wyobraźnią uczniów, chłonnych i gotowych zdobywać wiedzę czerpaną z literatury z wykorzystaniem materiałów plastycznych, rysunku, książki drukowanej itp. Podczas zajęć warsztatowych każdy z uczestników wykona samodzielnie lapbook czyli pewnego rodzaju „teczkę”, pełniącą funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, miary, diagramy, słówka, terminy, zagadki, mapy czy zdjęcia. Wyselekcjonowane i pogrupowane przez uczestników informacje na dany temat zamknięte zostaną w siatkach geometrycznych. Świetnie sprawdzają się tu obiekty ruchome, otwierane skrytki, koperty, obrotowe koła itd. Im więcej ciekawych, angażujących elementów, tym lepszy efekt prezentowania określonego tematu/zagadnienia w trójwymiarowej formie. W ramach obchodów 80-lecia UMCS uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zaprojektowania lapbooka o patronce naszej Uczelni Marii Curie-Skłodowskiej – temat konkursowy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

____________________________

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/materia%C5%82y-pi%C5%9Bmienne-zeszyt-6810985/

  • Foto