Zarejestruj

Projekty »

Systemy pozyskiwania drewna przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn wielooperacyjnych

:: Projekt UP299 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki leśne
Przedmioty
technika
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Janusz Zarajczyk (kierownik),
dr hab. Zbigniew Krzysiak, dr Waldemar Samociuk, prof. dr hab. Mariusz Szymanek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 08:00 - 09:00
Wolne miejsca: 15

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (260)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Projekt dotyczy omówienia i przedstawienia różnych systemów pozyskiwania drewna.