Zarejestruj

Projekty »

Szybka i skuteczna nauka, czyli o tym jak zwiększyć potencjał mózgu

:: Projekt UM331 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6)
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki farmaceutyczne, nauki medyczne
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny
Autorzy
dr hab. Ewa Kędzierska (kierownik),
dr Jolanta Orzelska-Górka, dr Ewa Gibuła-Tarłowska, mgr Paweł Grochecki, dr Monika Gawrońska-Grzywacz, Paulina Kidyba, Justyna Dąbrowska, Joanna Mikulska, Anna Wiszniewska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 39

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (Aula Collegium Pharmaceuticum)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Pamięć jest jedną z najwspanialszych własności mózgu ludzkiego. Dzięki niej poznajemy własną tożsamość i rozwijamy intelekt. We współczesnym świecie sprawność umysłu, której miarą jest sprawność pamięci, decyduje o karierze i powodzeniu w życiu". Zjawiskiem ściśle związanym z pamięcią jest uczenie się, które polega na tworzeniu śladów pamięciowych na skutek doznanych doświadczeń. U podstaw pamięci leżą procesy nerwowe umożliwiające: powstawanie śladu pamięciowego (engramu), czyli zapamiętywanie, przechowywanie śladu pamięciowego, czyli pamiętanie wrażeń oraz odtwarzanie zakodowanego śladu pamięciowego, czyli przypominanie. Już starożytni Grecy przywiązywali tak wielką wagę do roli pamięci w życiu, że oddawali jej cześć jako bogini - Mnemozyne. To od jej imienia pochodzi nazwa "mnemonika", rozumiana jako zbiór technik pamięciowych. Służą one osobom, których pamięć jest w pełni sprawna, a które potrzebują pomocy w związku z uczeniem się, czy też przygotowujących publiczne wystąpienia. Podstawą technik pamięciowych są skojarzenia. Celem projektu będzie przybliżenie zagadnień związanych z pamięcią, poznanie wybranych technik pamięciowych a także nauka ich praktycznego wykorzystania. W trakcie zajęć, uczestnicy podzieleni na grupy, będą aktywnie ćwiczyć sposoby zapamiętywania, a podsumowaniem ćwiczeń będzie prosty test/krzyżówka dotyczące omawianego tematu.