Zarejestruj

Projekty »

Tajemniczy świat Ekslibrisu – lekcja biblioteczna z elementami pracy warsztatowej

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
warsztat, wystawa
Nauki i sztuki
historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
historia, historia sztuki, plastyka, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Autorzy
mgr Barbara Woźniak (kierownik),
mgr Anna Kuczyńska, mgr Agnieszka Mikulska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Środa 2024-09-18 09:00 - 10:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych (38))
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS zaprasza uczniów klas I-IV szkół podstawowych na lekcję biblioteczną poświęconą ekslibrisom. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość obejrzenia wybranych przykładów pochodzących z naszych zbiorów, poznania historii i techniki wykonywania księgoznaków oraz podjęcia próby stworzenia własnego ekslibrisu podczas pracy warsztatowej. Równolegle, w okresie trwania Festiwalu, w Oddziale Zbiorów Specjalnych w godzinach 9.00-14.30 dostępna będzie ekspozycja wybranych ekslibrisów pochodzących ze zbiorów Biblioteki. Wystawa stanowi kontynuację cyklu ekspozycji prezentujących kolekcje księgoznaków o określonej, wspólnej osi tematycznej. W ramach Festiwalu Nauki przedstawione zostaną ekslibrisy związane z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jej pracownikami.

____________________________

Źródło zdjęcia: Alexandra Zeres z Pixabay.

  • Foto