Zarejestruj

Projekty »

Technologie cyfrowe w sektorze e-zdrowia: Reinitialise project roadshow

:: Projekt U256 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
nauki medyczne
Przedmioty
technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Autorzy
dr Kamil Fil (kierownik),
dr Ewelina Górka
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Technologie cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji mają ogromny wpływ na wiele dziedzin życia, w tym również na ochronę zdrowia. Stanowią one także kluczową siłę napędową innowacji i wzrostu społeczno-gospodarczego. REINITIALISE „Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia” to projekt finansowany z programu Horyzont 2020, konkurs „Twinning”, którego celem jest podniesienie poziomu doskonałości naukowej oraz rozszerzenie możliwości projektowania i zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych w sektorze zdrowia. Z tej perspektywy istotna staje się integracja potencjału technologii ze świadomością jej wymiaru etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego.

Podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego organizatorzy podzielą się założeniami oraz dotychczasowymi rezultatami projektu z uczestnikami wydarzenia, jak również zachęcą do współpracy przedsiębiorców oraz środowisko naukowe. Jednym z celów projektu jest wypracowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych i propozycji start-upowych opracowanych wspólnie przez naukowców i lokalnych interesariuszy, wykorzystujących ich potencjał przedsiębiorczości i umiejętności integrowania technologii cyfrowych z aspektami etycznymi i społecznymi. 

W ramach stoiska planowane są następujące aktywności:

  • prezentacja na temat projektu Reinitialise;
  • dystrybucja ulotek i materiałów projektowych oraz materiałów promocyjnych.
  • Foto