Zarejestruj

Projekty »

Torbiele jajnikowe u samic różnych gatunków - przyczyny, typy i konsekwencje.

:: Projekt UP319 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
laboratorium, wykład
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, weterynaria
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
lek. wet. Natalia Szysiak (kierownik),
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 35

Miejsce realizacji: Collegium Veterinarium (sala A)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Mechanizm powstawania torbieli jajnikowych nadal częściowo pozostaje tajemnicą, a wyniki badań prowadzonych w tym zakresie często nawzajem się wykluczają, co utrudnia zastosowanie odpowiedniej terapii. Torbiele jajnikowe są to trwałe nieowulacyjne struktury powstałe z dominujących pęcherzyków jajnikowych, które nie osiągnęły stadium owulacji, będące wynikiem zaburzeń interakcji hormonalnej między podwzgórzem, przysadką i jajnikami. Cechuje je bardzo duża różnorodność pod względem m.in. przyczyn powstania, charakteru zmiany czy wielkości - niektóre osiągają nawet trzydzieści centymetrów i zawierają dziesięć litrów płynu. 

Podczas wykładu zostaną omówione możliwe przyczyny, rodzaje i sposoby powstawania torbieli jajnikowych u samic zwierząt różnych gatunków. W trakcie trwania części praktycznej w pracowni biochemiczno-chromatograficznej Zakładu Patofizjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) zostaną oznaczone hormony (estrogeny oraz progesteron) wykorzystywane w celu stwierdzenia, z którym typem torbieli mamy do czynienia.