Zarejestruj

Projekty »

,,Tort Budżetowy" Jak go podzielić?

:: Projekt K231 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne
Przedmioty
historia i społeczeństwo, podstawy prawa, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autorzy
dr hab. Monika Münnich (kierownik),
Agnieszka Matyjasek, Kacper Janicki, Wojciech Jaskowski, Mateusz Rybak, Arkadiusz Jaworski, Filip Wroński, Maria Trzpiel, Julia Korolczuk, Julia Michałek, Natalia Cieślicka, Julia Rządkowska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 70
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 2
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 3
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 36
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 70

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 408 )
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Uczestnicy projektu poprzez kreatywną i aktywną pracę w grupach oraz udział w debacie prawniczej będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia oraz funkcjonowania instytucji jaką jest budżet państwa. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi uczniów na odpowiedzialną rolę zarówno osób inicjujących procedurę budżetową, jak i władzy ustawodawczej, która ostatecznie decyduje nad projektem budżetu.

 

Dzięki udziałowi w debacie, uczniowie dostrzegą że ustawa budżetowa nie jest oderwanym od rzeczywistości aktem prawnym, ale niezbędnym do właściwego funkcjonowania państwa dokumentem. Zostanie także wskazana potrzeba odpowiedzialnego rozdzielania środków budżetowych, w odpowiednim stopniu rozdysponowanych na cele publiczne oraz aby nie doprowadzić do sytuacji nadmiernego zadłużania państwa.

 

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość potrzeb zarówno wspólnoty, politycznych i społecznych oraz dążenie do ich zaspokajania, a także indywidualnych potrzeb poszczególnych grup lub osób. Postawa wskazująca zainteresowanie sprawami państwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro jest pożądaną cechą właściwie uczestniczącego w życiu społecznym człowieka. Uczniowie uzyskają wiedzę o cechach i funkcjach budżet, zasadach jego funkcjonowania w życiu społecznym oraz o politycznych uwarunkowaniach procesu tworzenia i stosowania prawa.

 

Efektem, jaki chcieliby uzyskać autorzy projektu jest zwrócenie uwagi na rolę prawa, jako narzędzia realizacji potrzeb społecznych i politycznych, a także wypracowanie postawy odpowiedzialnego dysponowania pieniędzmi  publicznymi. Ponadto, zajęcia warsztatowe mają na celu wypracowanie wśród uczniów umiejętności współdziałania. Uczniowie będą bowiem mieli możliwość wykazania chęci odpowiedzialnej współpracy w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań.