Zarejestruj

Projekty »

Twoje zdrowie w Twoich rękach - podstawowe pomiary parametrów życiowych

:: Projekt UM397 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Kinga Augustowska-Kruszyńska (kierownik),
dr Małgorzata Pabiś
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (12)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Cel projektu: uczestnicy projektu samodzielnie dokonają pomiarów parametrów życiowych i antropometrycznych.

Adresaci: uczniowie szkól ponadpodstawowych, osoby dorosłe zainteresowane tematem.

Czas trwania warsztatu: 1,5h

Opis projektu:

W obecnych czasach, kiedy nie zawsze łatwy jest dostęp do lekarza, czy to z powodu pandemii, czy też ze względu na czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych, ważne jest to, żeby każdy człowiek potrafił ocenić swój stan zdrowia, a przynajmniej jego podstawowe parametry.

W ramach projektu, o charakterze warsztatu,  przedstawione zostaną warunki prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury ciała, wzrostu i masy ciała, ocena BMI, grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Następnie zademonstrujemy: pomiar ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy różnych aparatów, pomiar tętna, pomiar temperatury, pozyskanie potrzebnych danych do obliczenia BMI, pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych.

Na specjalnie przygotowanych i odpowiednio wyposażonych stanowiskach uczestnicy będą mogli samodzielnie, przeprowadzić pomiary parametrów życiowych. Na stanowisku I będzie to wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Z kolei na stanowisku II wykonany będzie pomiar tętna, temperatury ciała i pulsoksymetria. Natomiast na stanowisku III wykonane zostaną niezbędne pomiary i obliczenia do oceny BMI oraz wykonanie pomiaru grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Zadbamy o to, żeby każdy uczestnik wykonał samodzielnie  poszczególne pomiary. Zachęcimy też do podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi sposobów dbania o zdrowie.

Zalety projektu:

Umiejętność oceny własnego zdrowia wydaje się niezwykle ważną umiejętnością zarówno osób młodych, jak i dorosłych. Wczesne rozpoznanie zmian w parametrach życiowych jest istotne dla szybkiego podjęcia właściwych działań  w prewencji chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała, tętna i BMI  może być kluczowe w szybkim rozpoznaniu i leczeniu chorób. Może tez umożliwić wdrożenie wczesnego postępowania profilaktycznego lub zapobiegającego rozwojowi choroby w sposób niefarmakologiczny.

Wszystkie umiejętności ćwiczone będą na chętnych uczestnikach projektu.