Zarejestruj

Projekty »

Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej w grafice inżynierskiej

:: Projekt UP324 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
informatyka techniczna i telekomunikacja
Przedmioty
zajęcia komputerowe
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Zbigniew Krzysiak (kierownik),
dr inż. Waldemar Samociuk, dr hab., prof. uczelni Janusz Zarajczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 14:00 - 16:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (260)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Współczesna grafika opiera się na generowaniu dokumentacji technicznej opartej na systemach komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Program AutoCAD jest jednym z popularnych systemów CAD wspomagającym projektowanie inżynierskie. Warsztaty przedstawią zasady wykonywania dokumentacji technicznej z wykorzystaniem narzędzia rysunkowego w postaci programu AutoCAD. W szczególności zostanie zwrócona uwaga na zasady, które zawarte są w normach rysunkowych z wyjaśnieniem w jaki sposób zastosować te zasady w program AutoCAD.

Wykonywany będzie obiekt mechaniczny w postaci modelu dwuwymiarowego tulei wy w podziałce 1:1 w obszarze modelu. Następnie wykonywana będzie dalszą dokumentacja w obszarze papieru. W tym obszarze sporządzony będzie opis rysunku oraz zostaną wstawione wymiary łącznie z tolerancjami kształtu i położenia. Projekt obejmuje również, przygotowanie rysuneku do wydruk.