Zarejestruj

Projekty »

Tworzenie modeli 3D w technice SfM – warsztaty komputerowe

:: Projekt UP146 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
ćwiczenia, pokaz
Nauki i sztuki
n. o Ziemi i środowisku, n. techniczne
Przedmioty
geografia, technika, technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr Szymon Chmielewski (kierownik),
dr inż. Adam Gawryluk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Collegium Agronomicum II (304)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 15

Inne projekty w tym miejscu

Technologia SfM (ang. Structure from Motion) pozwala wykonać wierną rekonstrukcję 3D dowolnego obiektu, od zupełnie małych przedmiotów po duże obiekty znajdujące się w przestrzeni publicznej lub nawet modele 3D miast. W praktyce, technika SfM stosowana jest między innymi do tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć pozyskanych z pułapu drona. Rekonstrukcję 3D można również wykonać na podstawie tradycyjnych zdjęć naziemnych.

Podczas warsztatów, uczestnikom zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne rekonstrukcji obiektów 3D za pomocą algorytmów SfM. W części praktycznej uczestnicy, korzystając z własnych smartfonów, wykonają zdjęcia dowolnych obiektów a następnie, pod okiem instruktorów przygotują model 3D. Podczas warsztatów komputerowych prowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczestnicy poznają możliwości i ograniczenia metody SfM. Spośród prac wykonanych przez uczestników warsztatów wyłonione zostaną trzy najlepsze modele 3D.

 

Projekt może być porpowadzony w j. angielskim

 

The Structure from Motion (SfM) technology allows to perform a 3D models (3D mesh) of any object. The SfM technique is used, among others, to create 3D models based on photos obtained from the drone. 3D reconstruction can also use traditional ground-level photos. During the workshop, participants will be presented with the theoretical frameworks of 3D object reconstruction using SfM algorithms. In the practical part, the participants, using their own smartphones, will take pictures of any objects and then, under the supervision of the instructors, prepare a 3D model. During computer workshops conducted in the laboratory of the University of Life Sciences in Lublin, participants will learn about the pros and cons of the SfM. Three best 3D models will be selected from among the works performed by the workshop participants.