Zarejestruj

Projekty »

U dziadka na farmie

:: Projekt UP (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Autorzy
dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska (kierownik),
dr inż. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Marek Babicz, Daria Adamczyk, Agnieszka Chruściel, Karolina Grabowska, Agata Hahaj-Siembida, Magdalena Napieracz
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (wystawa)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Projekt piknikowy dotyczy zwierząt gospodarskich, które ze względu na wysoką specjalizację chowu i hodowli oraz rosnące wymagania bioasekuracyjne coraz trudniej spotkać w krajobrazie polskiej wsi.  Zwierzęta utrzymywane są na specjalistycznych fermach, gdzie ze względu bezpieczeństwa nie ma możliwości dostępu osób z zewnątrz. Celem projektu jest przedstawianie znaczącej roli zwierząt gospodarskich w życiu człowieka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z produktami uzyskiwanymi od zwierząt. Ponadto dzieci będą miały możliwość wziąć udział w konkursach związanych ze zwierzętami utrzymywanymi na wsi.  Odważni będą mogli spróbować swoich sił w dojeniu sztucznej krowy.

  • Foto