Zarejestruj

Projekty »

U dziadka na farmie

:: Projekt UP323 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
zootechnika i rybactwo
Przedmioty
nauczanie początkowe
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Autorzy
Kinga Kropiwiec (kierownik),
prof. dr hab. Marek Babicz, Daria Adamczyk, Patrycja Rekiel, Marianna Wacko, Bartłomiej Woliński, Krzysztof Skalski, Jan Wojciechowski
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Projekt piknikowy dotyczy zwierząt gospodarskich, które ze względu na wysoką specjalizację chowu i hodowli oraz rosnące wymagania bioasekuracyjne coraz trudniej spotkać w krajobrazie polskiej wsi. Zwierzęta utrzymywane są na specjalistycznych fermach, gdzie ze względu bezpieczeństwa nie ma możliwości dostępu osób z zewnątrz. Celem projektu jest przedstawianie znaczącej roli zwierząt gospodarskich w życiu człowieka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z produktami uzyskiwanymi od zwierząt. Ponadto dzieci będą miały możliwość wziąć udział w konkursach związanych ze zwierzętami utrzymywanymi na wsi.