Zarejestruj

Projekty »

Ujrzeć dźwięki

:: Projekt U267 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
badanie, doświadczenie, laboratorium, warsztat
Nauki i sztuki
językoznawstwo, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, sztuki muzyczne
Przedmioty
biologia, fizyka i astronomia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Bożena Zgardzińska (kierownik),
dr Anna Kruczyńska-Werner, lic. Zofia Zawadka, lic. Klaudia Oleksak, lic. Magdalena Żurek, lic. Bartłomiej Kusy, lic. Aleksandra Duda, lic. Paulina Żurawska, lic. Kinga Lipka, dr Małgorzata Waryszak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 17

Miejsce realizacji: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - Budynek B (10)
Adres: Lublin, ul. Radziszewskiego 10

Inne projekty w tym miejscu

Projekt zakłada udział w zajęciach o charakterze warsztatowym. Uczestnicy biorą udział w interaktywnych zajęciach, w ramach których samodzielnie lub w niewielkich grupkach przeprowadzać będą doświadczenia i prowadzić badania z wykorzystaniem zestawów doświadczalnych, urządzeń i narzędzi, aplikacji oraz instrumentów muzycznych. W ramach warsztatu uczestnikom przybliżymy zagadnienia z obszaru percepcji słuchowej w powiązaniu z naukowymi (fizycznymi) podstawami generowania dźwięku. Subiektywność odbioru dźwięku będzie zestawiona z obiektywnością analizy sygnałów dźwiękowych. 

Zajęcia podzielone będą na bloki tematyczne:

1. Narząd i zmysł słuchu – dla uczestników przygotowaliśmy składany model ucha oraz fizyczne modele ilustrujące mechanizm odbierania dźwięków.

2. Instrumenty muzyczne – klasyczne instrumenty muzyczne oraz mniej znane eksponaty generujące dźwięki i idiofony zostaną udostępnione uczestnikom. Uczestnicy będą kształtować percepcję słuchową generując dźwięki z wykorzystaniem instrumentów różniących się budową i mechanizmem wytwarzania dźwięku. Poznają barwę dźwięków różnych instrumentów, z którymi będą mogli dowolnie eksperymentować. Ocenią głośność i wysokość dźwięków.

3. Wizualizacja akustyczna – uczestnikom udostępnimy narzędzia do wizualizacji dźwięku i umożliwimy obserwację zmian częstotliwości oraz poziomu natężenia dźwięku.

4. Profilaktyka słuchu – w ramach warsztatu umożliwimy skorzystanie z przesiewowych profilaktycznych badań słuchu (progu słyszenia) z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu audiologicznego.

Atutem projektu jest realizacja zajęć interdyscyplinarnych z pogranicza audiologii i akustyki z udziałem ekspertów z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Filologicznego przy wsparciu studentów logopedii z audiologią.

  • Foto