Zarejestruj

Projekty »

Urazowe uszkodzenie mózgu a zwiększone ryzyko udaru – jak zadbać o naszą głowę?

Projekt odwołany!
Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U286 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. o kulturze fizycznej
Przedmioty
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Witold Wachowski (kierownik),
dr Witold Wachowski, Rafał Prus
Początek
Idź do prezentacji on-line

Istnieje wiele sportów i aktywności fizycznych, w których nasza głowa narażona jest na bezpośrednie uderzenia. Mogą to być sporty walki, piłka nożna, alpinizm i wiele innych dyscyplin. W mojej pracy chciałbym zaprezentować badawcze doniesienia na temat wpływu m.in. sportów kontaktowych na urazy mózgu, a także ukazać profilaktykę udaru w świetle obecnych zaleceń i rekomendacji naukowych.

Udar mózgu nie jest problemem, który dotyczy tylko osób starszych. Coraz częściej dotyka osoby młode, już nawet trzydziesto- i dwudziestolatków! W Polsce udar zajmuje trzecie miejsce pod względem ogólnej śmiertelności, dotyka prawie 90 tys. Polaków, spośród których 30 tys. umiera w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania. Stanowi także pierwszą przyczynę trwałej niepełnosprawności wśród osób po 40. roku życia. 

To ogniskowe uszkodzenie, wywołane zatkaniem światła naczyń lub ich pęknięciem, prowadzące do nagłego deficytu neurologicznego. Jego skutkiem mogą być niedowłady prawej lub lewej strony ciała, porażenie, zaburzenia przytomności. Typową nieprawidłowością są też zaburzenie mowy, rozumienia i utraty zdolności wypowiadania sensownych treści.

Urazowe uszkodzenie mózgu (traumatic brain injury, TBI) zwane również urazem wewnątrzczaszkowym to uszkodzenie mózgu na skutek działania zewnętrznej siły (urazu). Może być zamknięte np. wskutek uderzenia, obtłuczenia lub otwarte np. rana postrzałowa. Klasyfikuje się je również ze względu na ostrość obrażeń. 

Wyniki opublikowane w marcu 2021 przez naukowców z Uniwersytetu w Birmingham wskazują - urazowe uszkodzenie mózgu niezwykle znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu. Szczególnie do 4 miesięcy po nieszczęśliwym zdarzeniu i utrzymuje się ono nawet do 5 lat.

  • Foto