Zarejestruj

Projekty »

W poszukiwaniu roślinnego DNA

:: Projekt K237 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
doświadczenie, laboratorium, warsztat
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Medyczny
Autorzy
dr Paweł Patrzylas (kierownik),
dr Aleksandra Seta-Koselska, mgr Patrycja Gromadzka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Budynek Biotechnologii (B 214)
Adres: Lublin, ul. Konstantynów 1I (wjazd od strony parkingu przed Szpitalem)

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest pokazanie, w jaki sposób przy zastosowaniu niezbyt wyszukanych akcesoriów dostępnych w domowej kuchni, można urządzić sobie
własne laboratorium biologii molekularnej. Projekt ma na celu zapoznanie z technikami izolacji całkowitego (genomowego) DNA z materiału roślinnego
bazującymi na prostych, domowych środkach i pozwalającymi na zobaczenie nici DNA gołym okiem.
Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) jest podstawowym nośnikiem informacji genetycznej u wszystkich organizmów prokariotycznych, eukariotycznych i
niektórych wirusów. W podwójnej nici DNA zapisane są, przekazywane od tysięcy pokoleń, informacje o budowie i czynnościach życiowych organizmów.
Izolacja i oczyszczanie DNA jest pierwszym etapem większości procedur stosowanych w biologii molekularnej, jak też we wszystkich technikach inżynierii
genetycznej. Podstawowym celem tego etapu prac jest uzyskanie czystego materiału, bez względu na źródło jego pochodzenia.
W drugiej części wyizolowany DNA zostanie poddany analizie w oparciu o technikę elektroforezy, czyli rozdziału cząsteczek DNA w polu elektrycznym. Podczas
zajęć uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze sposobem przygotowania żelu agarozowego, składania zestawu do elektroforezy
poziomej, a następnie wylewania żelu i nanoszenia próbek. Na koniec pokazane zostaną sposoby wizualizacji żelu po zakończonym procesie elektroforezy -
wybarwianie uzyskanych prążków barwnikiem fluorescencyjnym i ich obserwacja przy użyciu transiluminatora UV.
W ten sposób uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego obcowania z podstawowymi technikami analizy molekularnej wykorzystywanymi w laboratoriach
na całym świecie, posiądą elementarną wiedzę na temat procesu elektroforezy i jej zastosowań.