Zarejestruj

Projekty »

Warsztaty programowania aplikacji internetowych

:: Projekt LUBLIN028 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
matematyka
Przedmioty
informatyka, technologia informacyjna
Organizator
Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
Autor
mgr Mirosław Górczyński
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie, ul. Magnoliowa 8 (Sala warsztatowa zostanie wskazana przez prowadzącego na miejscu, przy głównym wejściu do LCKZiU)

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty mają przybliżyć ich uczestnikom efekty kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności, towarzyszące kształceniu w wybranych zawodach szkolnictwa branżowego - zawód Technik Informatyk. Warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności uczestników z możliwością ich aktywnego uczestnictwa podczas warsztatu.

Współorganizatorami projektu są Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie.