Zarejestruj

Projekty »

Wielościany ruchome

:: Projekt U356 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
matematyka
Przedmioty
matematyka
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Autorzy
dr Magdalena Skrzypiec (kierownik),
dr Anna Gąsior, dr Anna Bednarska, dr Anna Walczuk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - Budynek A (5)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1

Inne projekty w tym miejscu

Zapraszamy na warsztaty, podczas których zapoznamy uczestników z pewnymi ciekawostkami matematycznymi jakimi są wielościany ruchome, multistabilne i
fleksory. Przedstawimy przykładowe, gotowe modele takich wielościanów. Zaprezentujemy też ich siatki. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wyciąć i skleić
model wybranej bryły. Celem zajęć jest rozbudzenie ciekawości i wyobraźni matematycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej, a przez to wsparcie
integracji sensorycznej.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Taken z Pixabay.

  • Foto