Zarejestruj

Projekty »

Włośnica zwierząt problem wciąż aktualny

:: Projekt UP160 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
laboratorium, pokaz, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. leśne, n. medyczne, n. rolnicze, n. weterynaryjne
Przedmioty
biologia, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Zbigniew Bełkot (kierownik),
Jolanta Rybak, Kornelia Sykuła, Małgorzata Krak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Veterinarium (501)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Włośnica jest pasożytniczą chorobą zoonotyczną wywoływaną przez nicienie z rodzaju Trichinella. Włosień jest pasożytem kosmopolitycznym, który może występować u człowieka, większości ssaków,  niektórych gatunków ptaków. Cały cykl rozwojowy pasożyta odbywa się u jednego żywiciela, który zaraża się drogą pokarmową. Człowiek zaraża się najczęściej zjadając niebadane mięso i wyroby mięsne pochodzące od wrażliwych na pasożyta zwierząt. Włośnica jest chorobą zwalczaną z urzędu i niektórych gatunków zwierząt rzeźnych (świnia, nutria, koniowate) i dzikich (dziki i niedźwiedzie) jest obowiązek jej badania.  Na wykładzie przedstawiona zostanie biologia pasożyta, drogi transmisji i procedura badania i wykrywania włośni. Pokazane zostaną pod trichinoskopem projekcyjnym wytrawione w trakcie pokazu włośnie. omówione zostaną zagrożenia związane ze zjedzeniem niebadanego na włośnie mięsa zwierząt zarażonych i objawy jakie mogą towarzyszyć chorobie. Przedstawiona zostanie także sytuacja epizootyczna w w kraju i na świecie dotycząca tej jednostki chorobowej.

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto