Zarejestruj

Projekty »

Woda deszczowa - problem czy dar nieba?

:: Projekt UP333 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Przedmioty
geografia, ochrona środowiska
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab. Antoni Grzywna (kierownik),
mgr inż. Katarzyna Połeć
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (142)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Polska charakteryzuje się jednymi z najmniejszych zasobów wody przypadających na jednego mieszkańca. Większość wody wykorzystywanej w gospodarstwie domowym przeznaczana jest na cele nie związane z jej spożyciem np. spłukiwanie toalety, pranie odzieży czy też nawadnianie ogrodu. Ciągły wzrost opłat za wodę wodociągową i odprowadzenie ścieków, a także coraz częściej występujące susze, prowadzące do deficytu wody w środowisku, stwarzają konieczność jej retencjonowania. Mówi się, że nic w życiu nie przychodzi łatwo oraz, że ot tak nie spada nam z nieba. A jednak! Woda, potrzebna człowiekowi do życia i funkcjonowania, dociera na powierzchnię ziemi w postaci deszczu, śniegu lub gradu. Wodę deszczową można wykorzystać do celów przemysłowych, gospodarczych oraz bytowych. Istnieje wiele sposobów i technik zagospodarowania wód opadowych wykorzystywanych na potrzeby gospodarstwa domowego. Studnia chłonna, drenaż czy podziemny zbiornik retencyjny pozwala na magazynowanie i rozprowadzanie wody na terenie naszego gospodarstwa. Czy to jedyny sposób? Nie. Ciekawą i atrakcyjną alternatywą są stawy hydrofitowe, oczka wodne, zielone dachy, a nawet ogrody deszczowe. Podczas seminarium opowiemy o metodach pozyskiwania, magazynowania i wykorzystywania wody opadowej w gospodarstwie domowym. Przedstawimy modele najciekawszych sposobów zagospodarowania deszczówki wraz z omówieniem aspektów funkcjonalnych, finansowych oraz biorąc pod uwagę walory estetyczne. Spotkanie z nami dostarczy nie tylko kompendium wiedzy o wykorzystaniu deszczówki, ale także będzie ucztą dla oka!