Zarejestruj

Projekty »

Wolno żyjące ameby jako „konie trojańskie” bakterii

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U306 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
pokaz, wykład
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Autorzy
mgr Bożena Kowalczyk (kierownik),
mgr Bożena Kowalczyk, lic. Jacek Tarasiuk, dr hab., prof. uczelni Marta Palusińska-Szysz
Początek
Piątek 2021-09-24 14:00
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 15:00
Edycja zakończona
Idź do prezentacji on-line

Wolnożyjące pierwotniaki z rodzaju Acanthamoeba, które powszechnie występują w środowisku wodnym i glebowym stanowią rezerwuar dla mikroorganizmów. Bakterie wykształciły różne strategie, które umożliwiają im przeżycie, jak i wewnątrzkomórkowe namnażanie się w komórkach pierwotniaków. Przedstawimy drobnoustroje bytujące i uwolnione z komórek pierwotniaków, które mogą być przyczyną licznych chorób człowieka. 

  • Foto