Zarejestruj

Projekty »

Współczesna grafika inżynierska

:: Projekt UP339 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
informatyka, nauki teologiczne
Przedmioty
informatyka, technika, zajęcia komputerowe
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Zbigniew Krzysiak (kierownik),
dr inż. Anna Pecyna, dr hab., prof. uczelni Janusz Zarajczyk, dr inż. waldemar Samociuk, dr inż. Anna Skic
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Niedziela 2022-09-11 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 18

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (260)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Projekt przedstawia komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej różnych wyrobów. Współczesny projektant z każdej branży powinien posiadać narzedzie umożliwiające zapis cyfrowy wykonywanych rysunków. Narzędziem tym może być między innymi system AutoCAD w zakresie rysowania dwuwymiarowego (2D), jak również modelowania trójwymiarowego (3D).