Zarejestruj

Projekty »

Wykorzystaj lean

:: Projekt U370 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
nauki o zarządzaniu i jakości
Przedmioty
podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Autorzy
mgr Sylwia Sagan (kierownik),
dr Agnieszka Piasecka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny (104)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Lean jako filozofia zarządzania, ale także sposób myślenia i działania, to drogowskaz do jak najefektywniejszego wykorzystania naszych zasobów, aby przyniosły jak najlepsze rezultaty. Lean to również zespół kompetencji, które można wykorzystać w pracy i życiu. Opiera się on m.in. na ciągłym rozwiązywaniu problemów i samodoskonaleniu. Wśród kompetencji przyszłości, jakie warto rozwijać w dobie obecnego świata, w obliczu coraz większej automatyzacji i robotyzacji są kompetencje związane z umiejętnością pracy w zespole, ale także krytycznym myśleniem, rozwiązywaniem problemów, czy podejmowaniem decyzji. Lean wpisuje się w ten obszar i jako sposób myślenia opiera się na wartościach przyświecających współpracy w zespole/organizacji dla wspólnego dobra. Poprzez krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów pozwala skoncentrować się na potrzebach klientów, doskonaleniu procesów i pracowników oraz eliminowaniu marnotrawstwa. Podczas zajęć przedstawiona zostanie istota lean, wraz z wykorzystaniem kilku narzędzi lean management.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay.

  • Foto