Zarejestruj

Projekty »

Wynalazki dla przyszłości

:: Projekt K248 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, rodzice
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
historia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, język polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Autorzy
dr Monika Szabłowska-Zaremba (kierownik),
mgr Dawid Kowalczyk
Początek
Sobota 2023-09-23 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, ul. Dworcowa 11

Inne projekty w tym miejscu

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, gdyż jego głównym celem będzie przedstawienie ważnych wynalazków z całego świata, które zmieniły przyszłość. Odwołamy się nie tylko do historii, ale i zaprezentujemy wynalazki, które pojawiły się w ciągu ostatnich miesięcy. Jest to niezwykle ważne, gdyż można będzie chwilę porozmawiać też o tym, czy nowe technologie zmienią naszą rzeczywistość.

Projekt realizowany będzie w formie quizu za pomocą platformy edukacyjnej Kahoot!, dzięki czemu uczestnik gry nie tylko sprawdzi swoją wiedzę, ale również będzie mógł rywalizować z innymi graczami, a ponadto pozyska nowe informacje.

Projekt spełnia założenia edutainment (edurozrywki), przez co aktywizuje uczestników i pozwala na szybsze przyswojenie wiedzy poprzez zabawę.

Zapraszamy na Kahoot!: Wynalazki dla przyszłości!

  • Foto