Zarejestruj

Projekty »

Wysokie ciśnienia w utrwalaniu żywności

:: Projekt UP343 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki teologiczne
Przedmioty
fizyka i astronomia, technika
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autor
dr inż. Marek Domin
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2022-09-15 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 6
Edycja zakończona
Czwartek 2022-09-15 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Piątek 2022-09-16 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Piątek 2022-09-16 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (145)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z wysokociśnieniowymi technologiami utrwalania żywności. W zakres warsztatów wchodzić będzie rys historyczny rozwoju technologii wysokich ciśnień, zakres stosowania oraz jej wpływ na właściwości uzyskiwanych dzięki niej produktów. Uzupełnieniem bilansu wad i zalet jest wskazanie metod identyfikacji żywności utrwalanej z wykorzystaniem wysokich ciśnień oraz degustacja produktów utrwalanych metodami konwencjonalnymi oraz wysokociśnieniowymi.