Zarejestruj

Projekty »

Wystawa: Zamek w Mirze

:: Projekt U317 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wystawa
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
geografia, historia, historia sztuki, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Dorota Tymura (kierownik),
lic. Lizaveta Vahina, mgr Gleb Diakovskyi
Początek
Poniedziałek 2021-09-20 09:00
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 09:00
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 09:00
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 09:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (Aula )
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy prac fotograficznych upamiętniających Zamek w Mirze (biał. Мірскі замак). Został on wybudowany w 1520 r. i znajduje się na terenie obecnej Białorusi, w pobliżu miasta Mir. Budowla ta została w 2000 r. wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wystawa ma na celu zarówno przybliżenie odbiorcy kultury białoruskiej jak również XVI-wiecznego dzieła architektury. Stylistyka Zamku w Mirze ulegała na przestrzeni wieków licznym modyfikacjom, stanowi jednak cenne dziedzictwo architektury i popularny obiekt turystyczny oddzielony od Lublina o zaledwie 400 kilometrów.

Oglądając wystawę Zamek w Mirze, uczestnik będzie mógł zapoznać się z wykorzystywanymi w danej epoce narzędziami obronnymi (oręże, zbroje), narzędziami życia codziennego (służącymi do pracy, przygotowywania posiłków, polowania i in.), codziennymi i odświętnymi strojami z epoki, jak również zakwaterowaniem i dekoracjami dostosowanymi do reprezentantów różnych klas społecznych.

Autorem wystawy (zdjęć oraz ilustracji) jest pani Lizaveta Vahina, studentka I. roku filozofii UMCS, studia II stopnia.

Wystawa będzie dostępna do samodzielnego oglądania (bez przewodnika) w Holu Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (przy wejściu do Auli WFiS) od poniedziałku do czwartku, w trakcie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki. W poniedziałek 20.09. o godzinie 14:00 będzie natomiast możliwość stacjonarnych konsultacji z autorką wystawy w języku polskim oraz rosyjskim.

  • Foto