Zarejestruj

Projekty »

Zafascynuj się chemią

:: Projekt U322 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
doświadczenie, laboratorium, pokaz
Nauki i sztuki
n. chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Autorzy
dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska (kierownik),
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, dr hab. Monika Wawrzkiewicz, dr Anna Wołowicz, mgr Dominika Fila, dr Grzegorz Wójcik
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Chemii - Mała Chemia (M)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2

Inne projekty w tym miejscu

Projekt „Zafascynuj się chemią” w formie pokazów i warsztatów ma za zadanie pokazać odbiorcy, że chemia jest bardzo ciekawa i obecna w życiu każdego człowieka. Tematyka pokazów jest tak dobrana by każdy z uczestników mógł znaleźć tu coś dla siebie, a ten kto się chemią nie interesuje mógł się nią nawet zafascynować. Prezentowane będą efektowne doświadczenia (kolorowe probówki, pasta dla słonia, babka cukrowa i chemiczna herbata, chemiczny ogród) oraz zagadnienia dotyczące analizy jakościowej wybranych jonów nieorganicznych (spektralna emisyjna analiza jakościowa – barwienie płomienia palnika gazowego przez lotne związki litu, sodu, potasu, wapnia, baru i strontu; analiza mikrokrystaloskopowa).

Uczestnicy projektu będą mogli zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi strącania soli związków trudno rozpuszczalnych i reakcjami tworzenia kompleksów (otrzymywanie związków trudno rozpuszczalnych, badanie zależności rozpuszczalności wybranych soli od temperatury, kolejnością strącania osadów, otrzymywaniem wybranych związków kompleksowych oraz badaniem ich trwałości). Podczas trwania warsztatów każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania samodzielnie prostych doświadczeń chemicznych.

  • Foto