Zarejestruj

Projekty »

Zasady projektowania przestrzennego w programie AutoCAD

:: Projekt UP351 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
informatyka techniczna i telekomunikacja
Przedmioty
zajęcia komputerowe
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Zbigniew Krzysiak (kierownik),
dr inż. Waldemar Samociuk, dr hab., prof. uczelni Janusz Zarajczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 14:00 - 16:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (260)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Program AutoCAD jest popularnym systemem graficznym wspomagającym projektowanie inżynierskie. Projekt przedstawia zasady wykonywania różnych obiektów przestrzennych z wykorzystaniem modelowania 3D w programu AutoCAD. W szczególności zostanie zwrócona uwaga na zasady,modelowania bryłowego które umożliwiają powstanie złożonych modeli trójwymiarowych. Na podstawie modelu 3D zostanie wygenerowana dokumentacja dwuwymiarowa w obszarze papieru. W tym obszarze sporządzony będzie opis rysunku oraz zostaną wstawione wymiary łącznie z tolerancjami kształtu i położenia. Projekt obejmuje również, przygotowanie rysunku do wydruku.