Zarejestruj

Projekty »

Znaczenie prognostyczne zmienności rytmu serca u pacjentek ciężarnych

:: Projekt UM452 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
lek. Magdalena Niezgoda (kierownik),
dr Adrianna Kondracka, lek. Patrycja Słyk-Gulewska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (303)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Zmienność rytmu serca obrazuję modulację autonomiczną układu sercowo-naczyniowego. Duża zmienność HRV jest interpretowana jako prawidłowa, zaś obniżona HRV wskazuję na zaburzenia równowagi AUN i złe rokowanie pacjentów. HRV jest czynnikiem prognostycznym wybranych stanów klinicznych, a zmiany jego składowych wyprzedzają objawy kliniczne. Interpretacja HRV oparta jest na ocenie zapisu elektrokardiograficznego. Analiza HRV umożliwia ocenę ryzyka występowania incydentów kardiologicznych oraz prognozowanie progresji stanu pacjentki.

Celem pracy jest ocena zmian wartości parametrów zmienności rytmu zatokowego u pacjentek ciężarnych w I, II, III trymestrze. 

Z badania wykluczono pacjentki z cechami infekcji, ze zdiagnozowanymi dodatkowymi zaburzeniami wpływającymi na funkcję AUN, niestosujące się do zaleceń przygotowania do badania. Grupę badaną stanowiły 24 pacjentki.

Analiza HRV bazowała na 5-minutowym pomiarze wykonanym czujnikiem tętna Polar h10 M-XXL. Uzyskane wyniki rejestrowano w aplikacji Elite HRV. Do analizy włączono wybrane parametry z metod dziedziny czasu i częstotliwości (oprogramowanie Kubios HRV Standard 3.4 (University of Eastern Finland, Kuopio, Finlandia).

Monitorowanie HRV podczas ciąży może być wykorzystywane do wczesnego wykrywania powikłań, takich jak nadciśnienie ciążowe i stan przedrzucawkowy.

Parametr HRV ma tę niewątpliwą wartość, że jego zmiany mogą poprzedzać wystąpienie objawów klinicznych. Dlatego zastosowanie analizy HRV jako narzędzia w badaniu przesiewowym oraz stratyfikacji ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych pozostaje zagadnieniem wartym uwagi.