Zarejestruj

Projekty »

Zobaczyć niewidzialne

:: Projekt U383 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, nauki biologiczne, nauki chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Autorzy
dr Katarzyna Szwaczko (kierownik),
mgr Adam Włodarczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Chemii - Pawilon Chemii Organicznej (208)
Adres: Lublin, ul. Gliniana 33

Inne projekty w tym miejscu

Możliwość „zaglądania do wnętrza ciała” lub „zaglądania do komórek” są niezbędne w diagnostyce i leczeniu chorób, a także w badaniach podstawowych procesów życiowych. Pożądane jest, aby stosowane metody nie były inwazyjne, tzn. nie wymagały nacinania powłok ciała lub izolowania składników komórkowych. Wizualizacja fizjologicznych zmian w organizmie i komórkach za pomocą barwników fluorescencyjnych to w ostatnim czasie bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne.

Barwniki fluorescencyjne to substancje, które pochłaniają fale świetlne o określonej długości fali i emitują fale świetlne o długości fali większej niż długość pochłoniętego światła. Większość z nich to związki zawierające pierścień benzenowy lub heterocykliczny ze sprzężonym wiązaniem podwójnym. Związki te mają szerokie zastosowanie do badań naukowych. W medycynie służą do znakowania różnych biomolekuł (przeciwciał, peptydów) w celu monitorowania dostarczania leków do tkanek docelowych, obrazowania i śledzenia szklaków biochemicznych. W kryminalistyce stosowane są do ujawniania śladowych ilości krwi. 

Niniejszy wykład kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Na wykładzie przedstawione zostaną związki fluorenscencyjne, które stosowane są do wizualizacji tego co niewidzialne gołym okiem.

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.

Kasia i Adam

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: WikiImages z Pixabay.

  • Foto