Zarejestruj

Projekty »

Białka roślinne: moda czy konieczność

:: Projekt UP (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
technologia żywności i żywienia
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Marta Tomczyńska-Mleko (kierownik),
dr hab. inż. Marta Wesołowska-Trojanowska, dr Piotr Janas, dr inż. Aleksandra Nucia, dr inż. Maciej Nastaj, prof. dr hab. inż. Stanisław Mleko, Ilona Sójka
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, ul. Dworcowa 11

Inne projekty w tym miejscu

Projekt dotyczy zastosowania koncentratów białek roślinnych. Uczestnicy zostaną zaznajomieni ze składem takich preparatów ze szczególnym uwględnieniem składu aminokwasowego. Na stoisku będzie możliwa degustacja produktów na bazie koncentratów białek roślinnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami komponowania roślinnych składników diety w celu otrzymania prawidłowego składu aminokwasowego.