Zarejestruj

Projekty »

Podstawowe zasady bezpiecznego wyboru żywności

:: Projekt UP244 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zdrowiu, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo
Przedmioty
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja medialna, medycyna, ochrona zdrowia, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Autor
dr hab., prof. uczelni inż. Anna Kasprzyk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 60

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - Rektorat (27)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 13

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest wskazanie potencjalnych punktów krytycznych, w których może dochodzić do zanieczyszczenia żywności oraz powstawanie różnego rodzaju zagrożeń, wpływających na bezpieczeństwo żywności. Następnym celem jest wpływanie na wzrost świadomości konsumentów oraz dostarczenie informacji dającej możliwości większego i bardziej świadomego wyboru istniejącej na rynku żywności.

Żywność, która powinna być źródłem zdrowia i energii paradoksalnie jest także przyczyną wielu chorób i problemów takich jak: otyłość, cukrzyca, alergie pokarmowe. W ostatnich latach zainteresowanie kwestią bezpieczeństwa żywności oraz wpływem produktów żywnościowych na zdrowie człowieka znacznie wzrosło. Masowa produkcja tanim kosztem, nieodpowiednie przechowywanie żywności rodzi zagrożenia dla naszego zdrowia. W prezentacji przedstawione zostaną proste wskazówki jakimi należy kierować się przy wyborze bezpiecznej żywności dobrej jakości, które ochronią przez zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, a poza tym ułatwią przeciętnej osobie zaplanowanie działań w kierunku polepszenia i zachowania dobrego zdrowia oraz kondycji.