Zarejestruj

Projekty »

Nowoczesne przekąski - metody ekspandowania i ocena tekstury

:: Projekt UP206 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, technologia żywności i żywienia
Przedmioty
biologia, chemia, technika
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr inż. Maciej Combrzyński (kierownik),
prof. dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, dr hab. Marcin Mitrus, prof. dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, dr inż. Marek Milanowski, mgr inż. Jakub Soja, mgr inż. Piotr Lewko, mgr inż. Magdalena Szydłowska-Tutaj, inż. Julia Wrona, inż. Kamila Węglowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP (15)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 31

Inne projekty w tym miejscu

Obecnie rynek przekąsek ekstrudowanych oparty jest głównie na produktach bezpośrednio ekspandowanych w postaci chrupek oraz prażynek otrzymywanych z pelletu przekąskowego po dodatkowym ekspandowaniu końcowym. Otrzymuje się je poprzez ekstruzję, czyli obróbkę ciśnieniowo-termiczną, podczas której surowce przetwarzane są w urządzeniu zwanym ekstruderem pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia oraz w obecności sił ścinających. Ekspandowane przekąski mogą być wytwarzane w procesie jednoetapowym przy użyciu krótkich ekstruderów wysokonaprężeniowych w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem w celu uzyskania bezpośrednio ekspandowanych przekąsek. Można je również wytwarzać w technologii dwuetapowej, polegającej na wytwarzaniu półproduktów – pelletów, które następnie są ekspandowane poprzez smażenie w głębokim oleju, ekspandowanie gorącym powietrzem lub obróbkę mikrofalami. Dla konsumenta niezwykle ważnym zagadnieniem jest tekstura przekąsek, które powinny charakteryzować się niską twardością i atrakcyjnym wyglądem. W ramach warsztatu zostanie przeprowadzony pokaz ekspandowania pelletów przekąskowych oraz pomiary tekstury gotowych do spożycia przekąsek z dodatkiem owoców, warzyw, kiełków i mąki z owadów jadalnych. Zagadnienia poruszane na warsztatach są efektem prac realizowanych w ramach projektu LIDER X nr umowy LIDER/29/0158/L-10/18/NCBR/2019.

Serdecznie zapraszamy!