Przewodnik

dla zgłaszających projekty

Warto przeczytać, a potem będzie znacznie łatwiej

Czy konta utworzone w poprzednich edycjach Festiwalu zostały zachowane i mogę się na nie zalogować?

 • Nie. Ze względu na ochronę danych osobowych (i zmianę administratora danych)  konta złożone w poprzednich edycjach Festiwalu zostały usunięte.
 • Kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) powinien utworzyć konto o profilu <kierownik projektu> w serwisie LFN (Zarejestruj się).

Nie pamiętam hasła

 • Proszę skorzystać z Odzyskaj hasło i w formularzu podać adres email użytkownika konta.
 • Na podany adres zostanie wysłany link do panelu zmiany hasła.

 

 • Proszę jednak pamiętać, że konta złożone w poprzednich edycjach Festiwalu zostały usunięte.

Kto może przygotować projekt?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie.


Od czego zacząć?

Pomysł, jego oryginalność i forma prezentacji zasadniczo decydują o atrakcyjności projektu. Ważne jest też to, co chcemy zaprezentować. A zaprezentować można ciekawe wyniki badań naukowych, główne wątki książki lub artykułu przeglądowego, nad którymi akurat pracujemy, kontrowersyjny temat, problem ważny dla rozwoju nauki i cywilizacji, fragment interesującej pracy dyplomowej, własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną etc. Festiwal to przede wszystkim świetna zabawa nauką i z nauką.


Gdzie są realizowane prezentacje festiwalowe?

Zwykle projekty realizowane są w salach wykładowych i ćwiczeniowych instytutów. Przewidujemy również prezentacje plenerowe (na przykład na dziedzińcu Gmachu Głównego KUL, w parku lub w lesie, Ogrodzie Botanicznym) – wówczas prosimy o podanie tych informacji w uwagach karty zgłoszenia. P.T. Pracownicy i Studenci Wydziałów Zamiejscowych realizują projekty w siedzibach wydziałów.


Jestem studentem i mam świetny pomysł na projekt

 • Zadbaj o to, aby kierownikiem projektu był pracownik naukowy macierzystej uczelni (opiekun roku, zaprzyjaźniony wykładowca, opiekun koła naukowego, promotor pracy dyplomowej etc.). Jest to formalny warunek akceptacji projektu.
 • Jeśli projekt przygotowuje koło naukowe – wówczas kierownikiem projektu jest opiekun koła. Proszę pamiętać o podaniu nazwy koła lub organizacji studenckiej.
 • Projekty zgłoszone przez członków koła naukowego mogą być zrealizowane na macierzystej uczelni, a także – do czego gorąco zachęcamy – na Pikniku naukowym.
 • Jeśli jest to projekt zespołowy – pamiętaj o wymienieniu wszystkich współautorów.


Czy kierownik projektu musi osobiście przedstawić prezentację?

Nie! Wykonanie projektu, rozdział funkcji i obowiązków związanych z realizacją prezentacji jest wewnętrzną kwestią grupy osób przygotowujących projekt. Kierownik projektu odpowiada za realizację prezentacji i jest osobą, z którą bezpośrednio może kontaktować się koordynator lub Biuro Festiwalu.


Jak wypełnić kartę zgłoszenia projektu?

 1. Kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) powinien utworzyć konto o profilu <kierownik projektu> w serwisie LFN (Zarejestruj się) lub zalogować się do konta już istniejącego.
 2. Tylko w przypadku rejestracji nowego konta należy podać kod rejestracji unikalny dla każdej uczelni uprawniający do rejestracji konta kierownika projektu.
 3. W czasie edycji zgłoszenia projektu należy wskazać właściwy wydział.
 4. Możliwa jest wielokrotna edycja i zapisywanie wyników pracy.
 5. Po wprowadzeniu wszystkich danych o projekcie kierownik projektu jest zobowiązany do zatwierdzenia danych i wydrukowania karty zgłoszenia (plik pdf), podpisania jej, uzyskania akceptacji przełożonego i przekazania koordynatorowi wydziałowemu.
 6. Dalsze etapy zatwierdzenia karty zgłoszenia (koordynator wydziałowy, koordynator uczelni, włączenie projektu do programu festiwalu) odbywają się tylko elektronicznie za pośrednictwem serwisu LFN.

Jak prawidłowo opisać projekt?

Pamiętaj, że Twój tekst oprócz zachęty do uczestnictwa w projekcie również ma mieć walor dydaktyczny, dlatego, prosimy, stosuj zasady poprawnej polszczyzny, unikaj błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 1. W tytule projektu unikaj cudzysłowu (wiemy, że jest to tytuł), nie używaj WERSALIKÓW i nie kończ tytułu kropką. Hmm, jeśli jednak tytuł jest w formie zapytania – na końcu oczywiście wstaw znak “?”.
 2. W tekście opisu projektu stosujemy kropki i inne znaki interpunkcyjne, które zawsze powinny być przyklejone do wyrazu poprzedzającego (czy w artykule , który ostatnio czytałeś widziałeś taki zapis ? ). Aha, !!! = ! U nas jeden wykrzyknik znaczy tyle, co trzy i wystarczy do podkreślenia tego, że mówisz o czymś bardzo, bardzo ważnym (swoją drogą pogrubienie jest chyba lepiej widoczne niż !!!).
 3. Postaraj się, aby opis projektu zawierał przynajmniej 200 słów (standardowy abstrakt artykułu). Opis z zasady ma być lekki i zachęcać do udziału w Twoim projekcie (właściwe streszczenie artykułu napiszesz przy innej okazji).
 4. Zamiast ręcznie wprowadzanej numeracji lub myślników w tekście opisu używaj automatycznego wypunktowania i numerowania. Dzięki temu lista będzie się ładnie prezentować na stronie www.
 5. Dołącz do projektu wyróżniającą grafikę. Jeśli nie masz pomysłu co załączyć, dodaj logotyp swojej instytucji.
 6. Zanim dodasz nowy obiekt i salę sprawdź, czy nie ma już ich na liście rozwijanej. Większość obiektów i miejsc jest już wprowadzona do naszej bazy. {*} przy nazwach obiektów oznaczają, że są one dostępne dla wszystkich organizatorów XVI LFN.
 7. Piknik Naukowy – aby wybrać tę lokalizację wskaż [* Lubelski Piknik Naukowy].
 8. Unikaj wstawiania ręcznego końca wersu [shift+enter]. Stosuj tekst przelewający się, a akapity oddzielaj tylko [enterem]. Dlaczego tak? Strony www wyświetlają się różnie na różnych urządzeniach (duży monitor, tablet, smartfon etc.), dodatkowo inaczej, jeśli np. zwiększymy czcionkę wyświetlania. Stosowanie ręcznego podziału wiersza powoduje powstanie brzydkich „zębów” i dziur w wyświetlanym tekście.
 9. Sierotki! Aby uniknąć pozostawienia spójników na końcu wersu stosuj spację nierozdzielającą. Ja to zrobić? Na przykład po “w” w edytorze tekstu zastosuj kombinację klawiszy [spacja+ctrl+shift] lub w edytorze CMS w bazie LFN – wstaw/niełamliwa spacja (tak, wiemy, że jest to przedziwne określenie). Wówczas “w” zostanie “przyklejone” do następnego wyrazu.
 10. Unikaj podwójnych spacji.
 11. Unikaj dodatkowych odstępów między akapitami. Tekst wyświetlany na stronie www będzie miał dodatkowe odstępy („światło”) między akapitami ustawione automatycznie (zerknij do opisów projektów, które już są opublikowane w programie LFN).
 12. Jeśli chcesz się pozbyć wszystkich formatów ukrytych w tekście przenoszonym z edytora tekstu wklej ten tekst jako zwykły tekst [w naszym edytorze na www edycja/wklej jako zwykły tekst].
 13. Jeśli masz wątpliwości czy w tekście nie masz ukrytych znaków przenieś go do edytora i wciśnij ten klawisz. Zobaczysz ukryte znaki niedrukowane (tutaj w tekście wyrównanym do lewej widać spacje, końce akapitów [enter] oraz znaki tabulacji po automatycznej numeracji listy). Im mniej udziwnień tym lepiej.

Dlaczego warto wprowadzić ograniczenie liczby uczestników?

Czasem ograniczenie liczby uczestników związane jest z wielkością sali, w której jest prowadzony projekt. Niekiedy jednak projekty mają charakter wykładów czy też konwersatoriów. Czy wtedy należy wprowadzić rejestrację uczestników?

 

Naszym zdaniem tak, warto. Dlaczego:

 • Autor wie, kto zapisał się na jego zajęcia,
 • w sytuacji zdarzeń losowych organizatorzy będą mogli poinformować uczestników np. o zmianie sali i godziny wykładu, a nawet o odwołaniu projektu.

Czy jeden projekt może mieć więcej edycji (powtórzeń)?

 • Tak. Jeśli kierownik projektu uzna, że projekt może mieć kilka edycji wystarczy wskazać datę i czas rozpoczęcia tych edycji klikając w odpowiednie pola. Aby dodać nowe edycje nie należy wprowadzać kolejny raz tytułu i opisu projektu.

Ten projekt trwa dwie jednostki lekcyjne i ma trzy edycje (powtórzenia). Domyślnie miejsce powtórzeń pozostaje bez zmian.

Jaki jest minimalny limit uczestników projektu?

 • Prosimy, aby w projekcie mogła uczestniczyć cała klasa. W związku z tym limit uczestników projektu wynosi co najmniej 20 osób. Jeśli ze względów organizacyjnych (np. wielkość laboratorium) w projekcie nie może uczestniczyć jednorazowo 20 osób, prosimy o zwiększenie ilości edycji. Projekty, w których może uczestniczyć mniej niż 20 osób nie zostaną włączone do programu Festiwalu.

Skąd dowiem się o tym czy ktoś zapisał się na mój projekt? Czy cały czas muszę „zaglądać” do serwisu LFN i kart projektów?

 • Po dokonaniu rezerwacji (zmianie liczby zarezerwowanych miejsc lub usunięciu rezerwacji) na podany adres email kierownika projektu zostaje wysłany email informujący o ilości dokonanych rezerwacji oraz o aktualnym stanie rezerwacji na wszystkie edycje projektu. Wystarczy systematycznie sprawdzać pocztę, aby kontrolować dynamikę zapisów na koncie projektu.
 • Niezależnie od listów elektronicznych każdy kierownik projektu ma możliwość sprawdzenia w systemie LFN kto zarezerwował uczestnictwo w wydarzeniu. Wystarczy zalogować się do serwisu LFN i kliknąć na kartę projektu. Informacje o dokonanych rezerwacjach będą widoczne na dole karty.
 • Ważne! Opisana sytuacja dotyczy tylko projektów z „limitem uczestników”, tzn. tych, na które obowiązują elektroniczne zapisy.

Zabrakło miejsc na projekt. Co należy zrobić, aby poprosić o dodatkową edycję?

 • Uczestnik – po zalogowaniu się należy skorzystać z formularza prośby dostępnej w karcie opisującej projekt ze wskazaniem propozycji daty oraz liczby uczestników. Prośba zostanie wysłana do kierownika projektu (Biuro Festiwalu nie udostępnia żadnych danych kontaktowych kierowników projektów).
 • Kierownik – po otrzymaniu prośby, podejmuje decyzję o wyrażeniu nań zgody. Na tej podstawie edycja zostanie wprowadzona do serwisu LFN przez administratora.

Co to jest kod rejestracji?


Wypełniłem kartę zgłoszenia online i co dalej?

 • Należy zatwierdzić zgłoszenie projektu i wydrukować kartę zgłoszenia z pliku pdf.
 • Podpisaną wersję zgłoszenia (przez kierownika projektu i dziekana) należy przekazać właściwemu koordynatorowi wydziałowemu.
 • Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez koordynatora wydziałowego kierownik prezentacji otrzyma potwierdzenie emailem.
 • Po zatwierdzeniu zgłoszenia projektu osoba zgłaszająca traci możliwość edycji karty zgłoszenia. Uprawnienie do przywrócenie edycji karty projektu posiada koordynator wydziału lub uczelni.

Kiedy zostanie uruchomiona rezerwacja miejsc?

Przewidujemy, że rezerwacja uczestnictwa zostanie uruchomiona 31 maja 2019 r. Szczegóły podamy w oddzielnym komunikacie.

Zarejestrowałem się, jako uczestnik Festiwalu, a chciałbym zgłosić projekt. Czy muszę zakładać sobie nowe konto dla kierownika projektu?

 • Nie! Wystarczy zalogować się do serwisu Festiwalu, wybrać zakładkę „Konto” i SAMODZIELNIE przełączyć swoje konto uczestnika na konto kierownika. Należy jednak pamiętać o tym, żeby podać kod rejestracyjny, taki, jak przy zakładaniu kont kierowników.


Czy kierownik projektu lub koordynator powinien dokonać powtórnej rejestracji w systemie LFN jeśli chciałby uczestniczyć w prezentacjach festiwalowych?

 • Nie. Konta kierownika projektu i koordynatora są nadrzędne w stosunku do konta uczestnika Festiwalu i uprawniają również do dokonywania rezerwacji uczestnictwa w prezentacjach festiwalowych.

Gdzie i kiedy w tym roku będzie odbywał się Lubelski Piknik Naukowy?

 • Lubelski Piknik Naukowy odbędzie się na Placu Teatralnym 1 (przed Centrum Spotkania Kultur) w dniu 15 września 2019 r. od godz. 10.00 do 16.00.

Jakie są ograniczenia co do liczebności osób realizujących poszczególne projekty?

Wytyczne zgłaszania projektów


Wytyczne zgłaszania projektów opisane są szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu Festiwalu.

 • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 projekty festiwalowe i 1 projekt piknikowy.
 • Określona jednostka uniwersytecka (pracownia/zakład/katedra) może zgłosić maksymalnie 1 projekt piknikowy.
 • W zależności od formy projektu należy uwzględnić odpowiednią liczbę przygotowujących i przedstawiających:
 1. wykład – kierownik projektu i maksymalnie 2 współorganizatorów;
 2. ćwiczenie/laboratorium/seminarium – kierownik projektu, maksymalnie 4 współorganizatorów (pracowników) i do 10 studentów;
 3. projekt piknikowy – kierownik projektu, maksymalnie 5 współorganizatorów (pracowników) i do 10 studentów.


Zarejestrowałem się, ale nie otrzymałem linku potwierdzającego do aktywacji konta. Co się stało?

 • Strona internetowa, poczta elektroniczna i serwis FB są naszymi głównymi mediami komunikacyjnymi. Ponieważ w czasie obsługi kilku edycji Festiwalu wysłaliśmy już ponad 900.000 listów elektronicznych, niekiedy nasza korespondencja niesłusznie kwalifikowana jest przez serwisy pocztowe jako SPAM i sortowana do tego folderu. Prosimy o sprawdzenie maili właśnie w tym folderze.
 • Uprzejmie informujemy, że na maile odpowiadamy na bieżąco. Linki do aktywacji konta i zmiany hasła wysyłane są natychmiast po złożeniu zamówienia. Natomiast, choć zmiany dotyczące rezerwacji widoczne są od razu w Państwa profilach, elektroniczne (emailowe) potwierdzenia rezerwacji etc. wysyłamy z jednogodzinnym opóźnieniem, tak, żeby wyeliminować przypadkowe błędy podczas rezerwacji.


Czy moje dane kontaktowe w serwisie www Festiwalu są aktualne?

Kierowniku projektu i Uczestniku Festiwalu, zadbaj o to, aby w serwisie LFN były Twoje aktualne dane.

Po zarejestrowaniu się w systemie XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki możesz:

 1. przez cały czas mieć wgląd w swoje dane, informacje o zgłoszonych projektach oraz rezerwacjach (rezerwacjach Twoich lub na Twoje projekty),
 2. nieustanie samodzielnie modyfikować swój profil użytkownika, tzn. możesz:
 1. poprawić lub uzupełnić dane teleadresowe,
 2. zaktualizować numer telefonu komórkowego TO BARDZO WAŻNE!
 3. zmienić hasło,
 4. modyfikować listę opiekunów (dodawać lub usuwać z listy), którzy rzeczywiście będą uczestniczyli wraz z młodzieżą w pokazach LFN (jest to ważna informacja ze względu na przygotowywane certyfikaty uczestnictwa dla opiekunów),
 5. zmieniać ilość miejsc w dokonanych rezerwacjach,
 6. usunąć rezerwacje na edycje, w których nie będziesz mógł uczestniczyć lub
 7. usunąć swój profil i swoje konto.

Jak to zrobić?

 • Wystarczy zalogować się do systemu LFN.
 • Menu Użytkownika (zakładka Konto) znajduje się w lewym górnym rogu.

 

 • Twoje dane są szyfrowane w bezpiecznym protokole https.