Komitet Naukowy

  • dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • prof. dr hab. Adam Waśko – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Franus – Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak – Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie