Organizator

Przewodnik dla zgłaszających projekty

Warto przeczytać, a potem będzie znacznie łatwiej

Czy konta utworzone w poprzedniej edycji Festiwalu zostały zachowane i mogę się na nie zalogować?

 • Tak. W 2022 r. organizatorzy Festiwalu podjęli decyzję o nieusuwaniu kont z edycji 2021. Zatem jeśli w 2021 r. brałe(a)ś udział w Festiwalu Twoje konto zostało zachowane.
 • Jeśli Kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) nie brała aktywnego udziału w LFN2021 powinna utworzyć konto o profilu <kierownik projektu> w serwisie LFN (Zarejestruj się).

Nie pamiętam hasła

 • Proszę skorzystać z Odzyskaj hasło i w formularzu podać adres email użytkownika konta.
 • Na podany adres zostanie wysłany link do panelu zmiany hasła.

Kto może przygotować projekt?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie.


Od czego zacząć?

Pomysł, jego oryginalność i forma prezentacji zasadniczo decydują o atrakcyjności projektu. Ważne jest też to, co chcemy zaprezentować. A zaprezentować można ciekawe wyniki badań naukowych, główne wątki książki lub artykułu przeglądowego, nad którymi akurat pracujemy, kontrowersyjny temat, problem ważny dla rozwoju nauki i cywilizacji, fragment interesującej pracy dyplomowej, własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną etc. Festiwal to przede wszystkim świetna zabawa nauką i z nauką.


Gdzie są realizowane prezentacje festiwalowe?

Zwykle projekty realizowane są w salach wykładowych i ćwiczeniowych instytutów. Przewidujemy również prezentacje plenerowe (na przykład na dziedzińcu Gmachu Głównego KUL, w parku lub w lesie, Ogrodzie Botanicznym) – wówczas prosimy o podanie tych informacji w uwagach karty zgłoszenia. P.T. Pracownicy i Studenci Wydziałów Zamiejscowych realizują projekty w siedzibach wydziałów.


Jestem studentem i mam świetny pomysł na projekt

 • Zadbaj o to, aby kierownikiem projektu był pracownik naukowy macierzystej uczelni (opiekun roku, zaprzyjaźniony wykładowca, opiekun koła naukowego, promotor pracy dyplomowej etc.). Jest to formalny warunek akceptacji projektu.
 • Jeśli projekt przygotowuje koło naukowe – wówczas kierownikiem projektu jest opiekun koła. Proszę pamiętać o podaniu nazwy koła lub organizacji studenckiej.
 • Projekty zgłoszone przez członków koła naukowego mogą być zrealizowane na macierzystej uczelni, a także – do czego gorąco zachęcamy – na Pikniku naukowym.
 • Jeśli jest to projekt zespołowy – pamiętaj o wymienieniu wszystkich współautorów.

Jestem koordynatorem. W jaki sposób otrzymam uprawnienia?

Podczas rejestracji należy zaznaczyć pole wyboru koordynatora. Stosowne uprawnienia nadaje administrator serwisu.

Czy koordynator może zarejestrować własny projekt festiwalowy?

Tak. Koordynator wydziałowy lub uczelniany jest równocześnie kierownikiem projektu i uczestnikiem Festiwalu. A zatem koordynator może zgłosić swój projekt i/lub np. dokonać rezerwacji uczestnictwa na projekt, który go interesuje. Uprawnienia koordynatora to uprawnienia dodatkowe nadawane przez organizatorów Festiwalu.

Czy kierownik projektu musi osobiście przedstawić prezentację?

Nie! Wykonanie projektu, rozdział funkcji i obowiązków związanych z realizacją prezentacji jest wewnętrzną kwestią grupy osób przygotowujących projekt. Kierownik projektu odpowiada za realizację prezentacji i jest osobą, z którą bezpośrednio może kontaktować się koordynator lub Biuro Festiwalu.


Jak wypełnić kartę zgłoszenia projektu?

 1. Kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) powinien utworzyć konto o profilu <kierownik projektu> w serwisie LFN (Zarejestruj się) lub zalogować się do konta już istniejącego.
 2. Tylko w przypadku rejestracji nowego konta należy podać kod rejestracji unikalny dla każdej uczelni uprawniający do rejestracji konta kierownika projektu.
 3. W czasie edycji zgłoszenia projektu należy wskazać właściwy wydział.
 4. Możliwa jest wielokrotna edycja i zapisywanie wyników pracy.
 5. Po wprowadzeniu wszystkich danych o projekcie kierownik projektu jest zobowiązany do zatwierdzenia danych i wydrukowania karty zgłoszenia (plik pdf), podpisania jej, uzyskania akceptacji przełożonego i przekazania koordynatorowi wydziałowemu.
 6. Dalsze etapy zatwierdzenia karty zgłoszenia (koordynator wydziałowy, koordynator uczelni, włączenie projektu do programu festiwalu) odbywają się tylko elektronicznie za pośrednictwem serwisu LFN.

Jak prawidłowo określić czas trwania projektu?

 • Wszystkie projekty rozpoczynamy o pełnych godzinach, przy czym, proszę pamiętać, jednostką zajęć jest godzina lekcyjna (45 min.). Jeśli projekt trwa dwie godziny – powinniśmy zrealizować go w ciągu półtorej godziny zegarowej (z ewentualną krótką przerwą). W karcie projektu zaznaczamy tylko początek każdej edycji; czas trwania edycji wskazujemy w polu rozwijanym.
 • Prosimy o bezwzględne przestrzeganie punktualności. Często grupy uczniów w ciągu jednego dnia uczestniczą w kilku projektach, a na przemieszczenie się do innej sali lub budynku uczniowie mają tylko 15 min.
 • Festiwal jest z założenia imprezą otwartą. Program Festiwalu został już dość dawno opublikowany w internecie, dlatego, zgodnie z konwencją uniwersytecką, powinniśmy poczekać (przynajmniej akademicki kwadrans) na uczestników, także na tych pokazach, na które nikt miejsca nie zarezerwował.

Jak prawidłowo opisać projekt?

Pamiętaj, że Twój tekst oprócz zachęty do uczestnictwa w projekcie również ma mieć walor dydaktyczny, dlatego, prosimy, stosuj zasady poprawnej polszczyzny, unikaj błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 1. W tytule projektu unikaj cudzysłowu (wiemy, że jest to tytuł), nie używaj WERSALIKÓW i nie kończ tytułu kropką. Hmm, jeśli jednak tytuł jest w formie zapytania – na końcu oczywiście wstaw znak “?”.
 2. W tekście opisu projektu stosujemy kropki i inne znaki interpunkcyjne, które zawsze powinny być przyklejone do wyrazu poprzedzającego (czy w artykule , który ostatnio czytałeś widziałeś taki zapis ? ). Aha, !!! = ! U nas jeden wykrzyknik znaczy tyle, co trzy i wystarczy do podkreślenia tego, że mówisz o czymś bardzo, bardzo ważnym (swoją drogą pogrubienie jest chyba lepiej widoczne niż !!!).
 3. Postaraj się, aby opis projektu zawierał przynajmniej 200 słów (standardowy abstrakt artykułu). Opis z zasady ma być lekki i zachęcać do udziału w Twoim projekcie (właściwe streszczenie artykułu napiszesz przy innej okazji).
 4. Zamiast ręcznie wprowadzanej numeracji lub myślników w tekście opisu używaj automatycznego wypunktowania i numerowania. Dzięki temu lista będzie się ładnie prezentować na stronie www.
 5. Dołącz do projektu wyróżniającą grafikę. Jeśli nie masz pomysłu co załączyć, dodaj logotyp swojej instytucji.
 6. Zanim dodasz nowy obiekt i salę sprawdź, czy nie ma już ich na liście rozwijanej. Większość obiektów i miejsc jest już wprowadzona do naszej bazy. {*} przy nazwach obiektów oznaczają, że są one dostępne dla wszystkich organizatorów XVIII LFN.
 7. Piknik Naukowy – aby wybrać tę lokalizację wskaż [* Lubelski Piknik Naukowy].
 8. Unikaj wstawiania ręcznego końca wersu [shift+enter]. Stosuj tekst przelewający się, a akapity oddzielaj tylko [enterem]. Dlaczego tak? Strony www wyświetlają się różnie na różnych urządzeniach (duży monitor, tablet, smartfon etc.), dodatkowo inaczej, jeśli np. zwiększymy czcionkę wyświetlania. Stosowanie ręcznego podziału wiersza powoduje powstanie brzydkich „zębów” i dziur w wyświetlanym tekście.
 9. Sierotki! Aby uniknąć pozostawienia spójników na końcu wersu stosuj spację nierozdzielającą. Ja to zrobić? Na przykład po “w” w edytorze tekstu zastosuj kombinację klawiszy [spacja+ctrl+shift] lub w edytorze CMS w bazie LFN – wstaw/niełamliwa spacja (tak, wiemy, że jest to przedziwne określenie). Wówczas “w” zostanie “przyklejone” do następnego wyrazu.
 10. Unikaj podwójnych spacji.
 11. Unikaj dodatkowych odstępów między akapitami. Tekst wyświetlany na stronie www będzie miał dodatkowe odstępy („światło”) między akapitami ustawione automatycznie (zerknij do opisów projektów, które już są opublikowane w programie LFN).
 12. Jeśli chcesz się pozbyć wszystkich formatów ukrytych w tekście przenoszonym z edytora tekstu wklej ten tekst jako zwykły tekst [w naszym edytorze na www edycja/wklej jako zwykły tekst].
 13. Jeśli masz wątpliwości czy w tekście nie masz ukrytych znaków przenieś go do edytora i wciśnij ten klawisz. Zobaczysz ukryte znaki niedrukowane (tutaj w tekście wyrównanym do lewej widać spacje, końce akapitów [enter] oraz znaki tabulacji po automatycznej numeracji listy). Im mniej udziwnień tym lepiej.

Dlaczego w 2022 r. wprowadzamy dodatkowe ograniczenie liczby uczestników i konieczność rejestracji uczestnictwa?

Wcześniej ograniczenie liczby uczestników związane było z wielkością sali, w której jest prowadzony projekt. Niekiedy jednak, gdy projekty miały charakter wykładów lub wystaw, umożliwiliśmy ich realizację bez rejestracji uczestników.

Dziś sytuacja pandemiczna jest zupełnie inna i w związku z tym na wszystkie projekty realizowane w uniwersytetach i w instytucjach współpracujących konieczna jest rezerwacja uczestnictwa.

Dlaczego? W sytuacji zdarzeń losowych organizatorzy będą mogli poinformować uczestników np. o zmianie sali i godziny wykładu, a nawet o odwołaniu projektu.

Tylko projekty piknikowe w ramach Lubelskiego Pikniku Naukowego na Placu Teatralnym mają status projektów otwartych i na nie nie wymagamy rejestracji uczestnictwa.

Czy jeden projekt może mieć więcej edycji (powtórzeń)?

 • Tak. Jeśli kierownik projektu uzna, że projekt może mieć kilka edycji wystarczy wskazać datę i czas rozpoczęcia tych edycji klikając w odpowiednie pola. Aby dodać nowe edycje nie należy wprowadzać kolejny raz tytułu i opisu projektu.

 

Ten projekt trwa dwie jednostki lekcyjne i ma trzy edycje (powtórzenia). Domyślnie miejsce powtórzeń pozostaje bez zmian.

Jaki jest minimalny limit uczestników projektu?

 • Prosimy, aby w projekcie mogła uczestniczyć cała klasa. W związku z tym limit uczestników projektu wynosi co najmniej 20 osób. Jeśli ze względów organizacyjnych (np. wielkość laboratorium) w projekcie nie może uczestniczyć jednorazowo 20 osób, prosimy o zwiększenie ilości edycji. Projekty, w których może uczestniczyć mniej niż 20 osób nie zostaną włączone do programu Festiwalu.

Skąd dowiem się o tym czy ktoś zapisał się na mój projekt? Czy cały czas muszę „zaglądać” do serwisu LFN i kart projektów?

 • Po dokonaniu rezerwacji (zmianie liczby zarezerwowanych miejsc lub usunięciu rezerwacji) na podany adres email kierownika projektu zostaje wysłany email informujący o ilości dokonanych rezerwacji oraz o aktualnym stanie rezerwacji na wszystkie edycje projektu. Wystarczy systematycznie sprawdzać pocztę, aby kontrolować dynamikę zapisów na koncie projektu.
 • Niezależnie od listów elektronicznych każdy kierownik projektu ma możliwość sprawdzenia w systemie LFN kto zarezerwował uczestnictwo w wydarzeniu. Wystarczy zalogować się do serwisu LFN i kliknąć na kartę projektu. Informacje o dokonanych rezerwacjach będą widoczne na dole karty.
 • Ważne! Opisana sytuacja dotyczy tylko projektów z „limitem uczestników”, tzn. tych, na które obowiązują elektroniczne zapisy.

Zabrakło miejsc na projekt. Co należy zrobić, aby poprosić o dodatkową edycję?

 • Uczestnik – po zalogowaniu się należy skorzystać z formularza prośby dostępnej w karcie opisującej projekt ze wskazaniem propozycji daty oraz liczby uczestników. Prośba zostanie wysłana do kierownika projektu (Biuro Festiwalu nie udostępnia żadnych danych kontaktowych kierowników projektów).
 • Kierownik – po otrzymaniu prośby, podejmuje decyzję o wyrażeniu nań zgody. Na tej podstawie edycja zostanie wprowadzona do serwisu LFN przez administratora.

Co to jest kod rejestracji?


Wypełniłem kartę zgłoszenia online i co dalej?

 • Należy zatwierdzić zgłoszenie projektu i wydrukować kartę zgłoszenia z pliku pdf.
 • Podpisaną wersję zgłoszenia (przez kierownika projektu i dziekana) należy przekazać właściwemu koordynatorowi wydziałowemu.
 • Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez koordynatora wydziałowego kierownik prezentacji otrzyma potwierdzenie emailem.
 • Po zatwierdzeniu zgłoszenia projektu osoba zgłaszająca traci możliwość edycji karty zgłoszenia. Uprawnienie do przywrócenie edycji karty projektu posiada koordynator wydziału lub uczelni.

Kiedy zostanie uruchomiona rezerwacja miejsc?

Przewidujemy, że rezerwacja uczestnictwa zostanie uruchomiona w drugiej połowie czerwca 2022 r. Szczegóły podamy w oddzielnym komunikacie.

Zarejestrowałem się, jako uczestnik Festiwalu, a chciałbym zgłosić projekt. Czy muszę zakładać sobie nowe konto dla kierownika projektu?

Nie! Wystarczy zalogować się do serwisu Festiwalu, wybrać zakładkę „Konto” i SAMODZIELNIE przełączyć swoje konto uczestnika na konto kierownika. Należy jednak pamiętać o tym, żeby podać kod rejestracyjny, taki, jak przy zakładaniu kont kierowników.


Czy kierownik projektu lub koordynator powinien dokonać powtórnej rejestracji w systemie LFN jeśli chciałby uczestniczyć w prezentacjach festiwalowych?

Nie. Konta kierownika projektu i koordynatora są nadrzędne w stosunku do konta uczestnika Festiwalu i uprawniają również do dokonywania rezerwacji uczestnictwa w prezentacjach festiwalowych.

Gdzie i kiedy w tym roku będzie odbywał się Lubelski Piknik Naukowy?

Lubelski Piknik Naukowy odbędzie się na Placu Teatralnym 1 (przed Centrum Spotkania Kultur) w dniu 11 września 2022 r. od godz. 10.00 do 16.00.

Jakie są ograniczenia co do liczebności osób realizujących poszczególne projekty?

Wytyczne zgłaszania projektów


Wytyczne zgłaszania projektów opisane są szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu Festiwalu.

 • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych i 1 projekt piknikowy.
 • Określona jednostka uczelni (pracownia/zakład/katedra) może zgłosić maksymalnie 1 projekt piknikowy.
 • W zależności od formy projektu należy uwzględnić odpowiednią liczbę przygotowujących i przedstawiających:
  1. wykład – kierownik projektu i maksymalnie 2 współorganizatorów;
  2. ćwiczenie/ laboratorium/ seminarium – kierownik projektu, maksymalnie 4 współorganizatorów i do 10 studentów;
  3. projekt piknikowy – kierownik projektu, maksymalnie 5 współorganizatorów i do 10 studentów.


Zarejestrowałem się, ale nie otrzymałem linku potwierdzającego do aktywacji konta. Co się stało?

 • Strona internetowa, poczta elektroniczna i serwis FB są naszymi głównymi mediami komunikacyjnymi. Ponieważ w czasie obsługi kilku edycji Festiwalu wysłaliśmy już ponad 900.000 listów elektronicznych, niekiedy nasza korespondencja niesłusznie kwalifikowana jest przez serwisy pocztowe jako SPAM i sortowana do tego folderu. Prosimy o sprawdzenie maili właśnie w tym folderze.
 • Uprzejmie informujemy, że na maile odpowiadamy na bieżąco. Linki do aktywacji konta i zmiany hasła wysyłane są natychmiast po złożeniu zamówienia. Natomiast, choć zmiany dotyczące rezerwacji widoczne są od razu w Państwa profilach, elektroniczne (emailowe) potwierdzenia rezerwacji etc. wysyłamy z jednogodzinnym opóźnieniem, tak, żeby wyeliminować przypadkowe błędy podczas rezerwacji.


Czy moje dane kontaktowe w serwisie www Festiwalu są aktualne?

Kierowniku projektu i Uczestniku Festiwalu, zadbaj o to, aby w serwisie LFN były Twoje aktualne dane.

Po zarejestrowaniu się w systemie XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki możesz:

 1. przez cały czas mieć wgląd w swoje dane, informacje o zgłoszonych projektach oraz rezerwacjach (rezerwacjach Twoich lub na Twoje projekty),
 2. nieustanie samodzielnie modyfikować swój profil użytkownika, tzn. możesz:
 1. poprawić lub uzupełnić dane teleadresowe,
 2. zaktualizować numer telefonu komórkowego TO BARDZO WAŻNE!
 3. zmienić hasło,
 4. modyfikować listę opiekunów (dodawać lub usuwać z listy), którzy rzeczywiście będą uczestniczyli wraz z młodzieżą w pokazach LFN (jest to ważna informacja ze względu na przygotowywane certyfikaty uczestnictwa dla opiekunów),
 5. zmieniać ilość miejsc w dokonanych rezerwacjach,
 6. usunąć rezerwacje na edycje, w których nie będziesz mógł uczestniczyć lub
 7. usunąć swój profil i swoje konto.

Jak to zrobić?

 • Wystarczy zalogować się do systemu LFN.
 • Menu Użytkownika (zakładka Konto) znajduje się w lewym górnym rogu.

 

 • Twoje dane są szyfrowane w bezpiecznym protokole https.

Kody rejestracji… Ale o co chodzi?

Jeśli chcesz zgłosić projekt zarejestruj się jako kierownik projektu i podaj kod rejestracji Twojej instytucji.

W 2022 r. organizatorzy Festiwalu podjęli decyzję o nieusuwaniu kont z edycji 2021. Zatem jeśli w 2021 r. brałe(a)ś udział w Festiwalu to Twoje konto zostało zachowane. Zaloguj się na swoje konto i zgłoś projekt.

Kod rejestracyjny jest wymagany przy zakładaniu konta kierownika projektu i służy do identyfikacji instytucji. Weryfikacji kierowników projektów dokonują koordynatorzy.

Przy wpisywaniu kodu instytucji nie wpisujemy spacji przed kodem i/lub po wprowadzonym kodzie.

 • Akademia Zamojska    |   LFN2022!AZ
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN   |   LFN2022!IA
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki   |   LFN2022!IMW
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach   |   LFN2022!IUNG
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II   |   LFN2022!KUL
 • Lotnicza Akademia Wojskowa   |   LFN2022!D
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie |   LFN2022!PANSC
 • Państwowe Muzeum na Majdanku   |   LFN2022!MM
 • Politechnika Lubelska   |   LFN2022!PL
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie   |   LFN2022!SM
 • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta   |   LFN2022!MSZ
 • Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie   |   LFN2022!UDU
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   |   LFN2022!UMCS
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie   |   LFN2022!UM
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   |   LFN2022!UP
 • Urząd Miasta Lublin   |   LFN2022!LUBLIN
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie   |   LFN2022!WBP
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie   |   LFN2022!WSEI
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie   |   LFN2022!WSPA

Jak prawidłowo zgłosić projekt online?

Projekty online

Projekty realizowane online powinny zostać zarejestrowane w bazie Festiwalu i włączone do programu XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, analogicznie jak projekty realizowane stacjonarnie – w uczelniach lub w instytucjach współorganizujących Festiwal  – lub zgłoszone na Lubelski Piknik Naukowy.

Projekty online, tak jak projekty “stacjonarne”, mogą mieć wiele edycji.

 

Podstawowa zasada przy zgłaszaniu projektów online jest następująca

Uczestnikom Festiwalu UDOSTĘPNIAMY TYLKO LINK DO SPOTKANIA UTWORZONEGO W KALENDARZU. Dzięki temu uczestnicy zajęć online nie będę inicjować nowych, równoległych spotkań i łatwo trafią na te właściwe. Oczywiście opcje utworzonego spotkania będziemy mogli odpowiednio zmodyfikować.

Ponieważ pełne zarządzanie opcjami spotkania online odbywa się na poziomie zespołu, dlatego w serwisie LFN nie udostępniamy linku i kodu do zespołu.

 

Jak to zrobić w aplikacji MS Teams?

 

 • Utwórz zespół w MS Teams
  • Po zalogowaniu się do MS Teams utwórz nowy zespół i nazwij go, np. Lubelski Festiwal Nauki.
  • Dodaj członków zespołu – osoby przygotowujące razem z Tobą projekt – choć pamiętaj, że współwykonawców możesz dodać w każdej chwili.
  • I bardzo ważne. Nie udostępniaj danych o zespole uczestnikom Festiwalu.
 • Utwórz kanały: jeden kanał-jeden projekt
  • Jeśli zgłaszasz więcej niż jeden projekt w obrębie już utworzonego zespołu możesz utworzyć kanały – najlepiej wg zasady jeden kanał-jeden projekt.
  • Kanały ułatwiają nawigację, komunikację i zarządzanie w obrębie zespołu, dlatego rekomendujemy ich utworzenie.
 • W kalendarzu wybierz właściwy termin i utwórz spotkanie (wydarzenie)
  • Projekty na uczelniach będą odbywały się od 12 do 16 września br. i tylko w tym czasie mogą być zrealizowane projekty w trybie online.
  • Wszystkie projekty rozpoczynają się o pełnych godzinach.
  • Jako tytuł spotkania wprowadź tytuł projektu, dokładnie taki jaki będzie zgłoszony przez Ciebie do bazy Festiwalu. Dodaj opis spotkania (może być taki sam, jak w karcie projektu w bazie LFN).
 • Skopiuj link do wydarzenia z Twojego kalendarza w MS Teams i wprowadź go do karty zgłoszenia projektu w bazie LFN
  • Długi adres linku do spotkania online możesz skrócić np. tutaj https://tiny.pl.
 • Ustaw parametry spotkania
  • Dzięki temu podczas zajęć unikniesz ewentualnych przykrych sytuacji, np. że ktoś swoim dźwiękiem i/lub video będzie Ci przerywał wykład, że będzie oczekiwał na wpuszczenie z poczekalni etc.
  • Opcje spotkania w każdej chwili możesz zmienić, np. na czas dyskusji po wykładzie możesz zezwolić uczestnikom na włączenie kamer i mikrofonów, i zadawanie pytań.

 

 

Chcę zgłosić projekt online, który ma wiele edycji

 • Jeśli projekt online ma wiele edycji w MS Teams planujemy tylko jedno, pierwsze spotkanie i ten link udostępniamy w karcie zgłoszenia do programu LFN. Kolejne edycje rozpoczynamy online poprzez dołączenie do spotkania istniejącego w kalendarzu (nawet jeśli „kalendarzowy” termin wydarzenia minął) zgodnie z deklaracjami kierownika, które zostały opublikowane w programie Festiwalu.
 • W tym względzie obowiązuje zasada: jeden projekt online – jeden link dostępu bez względu na to ile edycji online ma projekt.
  • Przykład: Projekt ma zaplanowane trzy edycje. Pierwszą edycję projektu mamy zaplanowaną w kalendarzu MS Teams na godz. 9.00 we wtorek, 13 września br. Ale z linku dostępowego do spotkania możemy skorzystać również np. we środę, 14 września o godz. 11.00 i w piątek, 16 września o godz. 12.00, a nawet – jeśli zostaniemy poproszeni o dodatkową edycję – we czwartek, 15 września o godz. 14.00. Podane dni i godziny są oczywiście przypadkowe i służą tylko do zilustrowania problemu.

 

 

Chcę zgłosić ten sam projekt w trybie stacjonarnym i w trybie online

 • Aby uniknąć nieporozumień w bazie projektów festiwalowych należy zarejestrować dwa projekty; jeden – w trybie stacjonarnym, a drugi – online. Projekty mogą mieć takie same opisy i tytuły, ale w przypadku projektów zdalnych na końcu tytułu należy dopisać ONLINE. Dzięki temu będziemy mogli:
  • zrealizować edycje projektu stacjonarnego i online w różnych i niezależnych od siebie terminach lub
  • przeprowadzić ten sam projekt (jedną lub wiele edycji) w sali uniwersyteckiej z jedną grupą uczestników i równocześnie transmitować go online dla innych grup odbiorców (jedną lub wiele edycji); oczywiście w tym przypadku zgłoszone terminy projektów w trybie stacjonarnym i online powinny być takie same.

Jak uruchomić spotkanie online?

Jak uruchomić spotkanie online?

Aby ułatwić uczestników dołączanie do spotkań online prosimy, abyście skorzystali Państwo z możliwości ewentualnego kontaktu z uczestnikami. Dane uczestników zarejestrowanych i zapisanych na edycje projektu są dostępne w formie aktywnych linków na dole każdej „karty” wydarzenia. Po zalogowaniu się do bazy LFN Kierownik projektu ma wgląd do każdej karty (zakładka Zgłoszone projekty).

Zachęcamy do skorzystania z opcji zaproszenia uczestników na spotkanie, np. poprzez wysłanie emailem skopiowanego linku do spotkania.

 

 

Możemy również wyedytować spotkanie i z tego poziomu zaprosić uczestników. Wówczas wystarczy, że w pole “Dodaj uczestników wymaganych” wpiszemy adresy email uczestników i wyślemy aktualizację spotkania. Wtedy wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne zaproszenie.

 

Krok 1. 

Krok 2.

 

Ważne jednak, żeby to zaproszenie było wysłane na spotkanie (które mamy zaplanowane w kalenadrzu), a nie do zespołu etc. Bez względu na ilość edycji rekomendujemy używanie jednego linku spotkania (jeden link – jeden projekt), ponieważ każde spotkanie w MS Teams niezależnie od daty i godziny w kalendarzu może być inicjowane i kończone wielokrotnie.

Ostatecznie uczestnik otrzyma takie zaproszenie na konkretne spotkanie. 

 

 

Widok powyżej pochodzi z klienta pocztowego.

 

Niektóre linki podane w bazie LFN nie są, niestety, linkami do spotkań. Są linkami do zespołów lub kanałów. Taka forma dostępu może być kłopotliwa dla uczestników spoza uczelni.

 

Jak sprawdzić czy podaliśmy właściwy link do spotkania?

Należy wylogować się i zamknąć wszystkie sesje w MS Teams.

Potem wystarczy wejść na stronę z programem Festiwalu, odnaleźć swój projekt (https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/autorzy.html) i kliknąć na niebieski klawisz „idź do prezentacji online”.

 

Po uruchomieniu się aplikacji MS Teams (lub ew. za pośrednictwem strony www) powinno pojawić się okno jak poniżej. Po wciśnięciu klawisz „Dołącz teraz” powinniśmy połączyć się bezpośrednio ze spotkaniem (lub poczekalnią).