Organizatorzy i współorganizatorzy

Organizatorzy

Współorganizatorzy

 • Archiwum Państwowe w Lublinie
 • DIALOGO – Szkoła Języka Hiszpańskiego
 • Dworek Wincentego Pola
 • Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
 • Fundacja Rozwoju KUL
 • iLab Sp. z o. o.
 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
 • Instytut Medycyny Wsi
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Izba Coachingu Oddział Lubelski
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Komenda Miejska Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. Stanisława Wyspiańskiego
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
 • Medyczne Studium Zawodowe im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie
 • Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
 • Muzeum Lubelskie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Państwowe Muzeum na Majdanku
 • Poczta Polska S.A.  Region Sieci w Lublinie
 • Pola Esperanto-Asocio. Polski Związek Esperantystów
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny w Puławach
 • Teatr im. Hansa Christiana Andersena
 • Teatr Muzyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie
 • Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie