Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prorektor ds. nauki i kadr KUL
 • dr Anna Dutkowska – Koordynator Główny, Wydział Filozofii, anna.dutkowska@kul.pl
 • dr Katarzyna Dębińska-Domagała – Koordynator Uczelniany LFN na KUL, Zastępca Koordynatora ds. Naukowych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, kasiadebinska@kul.pl
 • Anna Kowalczyk – Zastępca Koordynatora Głównego ds. Organizacyjnych, Dyrektor Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji, anna.kowalczyk@kul.pl
 • Tomasz Tokarski – Zastępca Koordynatora Głównego ds. Finansowych, Dyrektor Kancelarii i Gabinetu Rektora, tomasz.tokarski@kul.pl
 • Łukasz Kaczmarek – Koordynator Lubelskiego Pikniku Naukowego, Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji, lukasz.kaczmarek@kul.pl
 • dr Mariusz Lach – Koordynator ds. Wydarzeń Artystycznych, Wydział Nauk Humanistycznych, mariusz.lach@kul.pl
 • Ewa Kula – Koordynator ds. Wolontariatu; Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji, ewa.kula@kul.pl
 • Tomasz Flis – koordynator Zjazdu Przedstawicieli Festiwali Nauki w Polsce, festeam@kul.pl
 • Paweł Robak – Koordynator ds. Osób z Niepełnosprawnościami; Dyrektor Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, pawel.robak@kul.pl
 • Bożena Żurek – Koordynator ds. Projektu; Kierownik Działu Projektów Naukowych, bozena.zurek@kul.pl
 • Monika Stojowska – Koordynator ds. Social Media, Z-ca Rzecznika Prasowego, monika.stojowska@kul.pl
 • mgr inż. Paweł Adamiec – Koordynator ds. aranżacji przestrzeni, pawel.adamiec@kul.pl
 • dr Andrzej Zykubek – Koordynator serwisu www LFN, festiwal@kul.pl
 • dr hab. Robert Szwed – Rzecznik Prasowy KUL, rzecznik@kul.pl