Kod rejestracji

P.T. Uczestniku Festiwalu,

jeśli chcesz zgłosić projekt ZAREJESTRUJ SIĘ jako kierownik projektu i podaj kod rejestracji Twojej instytucji.

Kod rejestracyjny jest wymagany przy zakładaniu konta kierownika projektu i służy do identyfikacji instytucji. Weryfikacji kierowników projektów dokonują koordynatorzy.

W 2023 r. organizatorzy Festiwalu podjęli decyzję o nieusuwaniu kont z edycji 2022. Zatem, jeśli w 2022 r. brałe(a)ś udział w Festiwalu, to Twoje konto zostało zachowane. ZALOGUJ SIĘ NA SWOJE KONTO I ZGŁOŚ PROJEKT.

 

Przy wpisywaniu kodu instytucji nie wpisujemy spacji przed kodem i/lub po wprowadzonym kodzie.

 • Akademia Zamojska    |   LFN2023!AZ
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN   |   LFN2023!IA
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki   |   LFN2023!IMW
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach   |   LFN2023!IUNG
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II   |   LFN2023!KUL
 • Lubelska Akademia WSEI    |   LFN2023!WSEI
 • Lotnicza Akademia Wojskowa   |   LFN2023!D
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie   |   LFN2023!PANSC
 • Państwowe Muzeum na Majdanku   |   LFN2023!MM
 • Politechnika Lubelska   |   LFN2023!PL
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie   |   LFN2023!SM
 • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta   |   LFN2023!MSZ
 • Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie   |   LFN2023!UDU
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   |   LFN2023!UMCS
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie   |   LFN2023!UM
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie   |   LFN2023!UP
 • Urząd Miasta Lublin   |   LFN2023!LUBLIN
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie   |   LFN2023!WBP
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie   |   LFN2023!WSPA